Tác động rõ rệt của COVID-19 đối với việc nuôi con bằng sữa mẹ

 

Tỷ lệ trẻ được bú mẹ hoàn toàn ở  1,3 và 6 tháng đã giảm đáng kể trong đại dịch COVID-19 ở những người tham gia Chương trình Dinh dưỡng Bổ sung dành cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC- Woman, Infants and Children) ở Nam California. Tỷ lệ trẻ được bú mẹ cũng giảm trong những khoảng thời gian này, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Breastfeeding Medicine được bình duyệt.

Giáo dục nuôi con bằng sữa mẹ là một trong những hoạt động trụ cột của chương trình WIC. Chương trình đã tổ chức các khóa đào tạo cho nhân viên về nuôi con bằng sữa mẹ đúng cách. Trong đại dịch COVID-19, các dịch vụ WIC bắt đầu được cung cấp từ xa thay vì trực tiếp.

Các nhà điều tra Ts. Maria Koleilat, từ Đại học Bang California, và đồng tác giả, đã so sánh tỷ lệ cho con bú hoàn toàn trước COVID-19 với trong COVID-19 nhận thấy rằng tỷ lệ này giảm đáng kể từ 41,79% xuống 28,1% sau một tháng, 28,5 % còn 18,1 % sau ba tháng, và 15,7% còn 10,4 % sau sáu tháng.

Các nhà điều tra giải thích việc giảm tỷ lệ cho con bú. "Hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ là ưu tiên trong chương trình WIC," họ nói. "Tuy nhiên, việc chuyển sang cung cấp dịch vụ từ xa và giảm tương ứng hỗ trợ trực tiếp của các dịch vụ WIC do đại dịch có thể giải thích sự sụt giảm tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ và sự gia tăng cai sữa sớm vào năm 2020. Một cách giải thích khác có thể là do các thông tin hỗn hợp mà các bậc cha mẹ vừa nhận về sự an toàn của COVID-19 và việc cho con bú."

"Các dữ liệu trên là minh chứng cho tác động tiêu cực và gián đoạn của đại dịch COVID-19 đối với sức khỏe trẻ sơ sinh và là thách thức đối với hệ thống y tế và xã hội loài người nhằm  tái thiết các dịch vụ y tế công cộng chất lượng hơn"- Arthur I. Eidelman, MD, Tổng biên tập tờ Breastfeeding Medicine cho biết.

Theo: Medical Xpress

Đắc Chiến