DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NHIỆM KỲ VI, 2022 – 2027

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NHIỆM KỲ VI, 2022 – 2027

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan công tác

1

Trần Văn Tư

Chủ tịch

Phụ trách chung

Trưởng Ban tổ chức

0913.974.800

Nguyên Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch  UBND tỉnh Hậu Giang

2

Trần Hữu Hợp

Phó Chủ tịch TT

Trưởng Ban thông tin, phổ biến kiến thức

Phụ trách thi đua

0907.402.515

Nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Giảng viên Cao cấp Chính trị khu vực IV

3

Nguyễn Ngọc Minh

Phó Chủ tịch

Trưởng Ban tài chính

0913.783.795

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô

4

Lê Hùng Yên

Phó Chủ tịch

Trưởng Ban Kiểm tra và pháp chế

0982.191.599

Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ

5

Đào Ngọc Cảnh

Phó Chủ tịch

Trưởng Ban Khoa hoa và Công nghệ

0918.755.805

Nguyên Phó Trưởng khoa KHXH&NV Đại học Cần Thơ

6

Phạm Văn Tuấn

UVTV, Tổng thư ký kiêm chánh văn phòng

0913.823.343

Chánh Văn phòng Ban Tôn giáo

7

Phạm Thị Huệ

UVTV, Phó Ban Thông tin phổ biến kiến thức

0939.868.644

Giảng viên Trường Đại học FPT

8

Hoàng Bắc Quốc

UVTV,

Phó Ban Khoa học và Công nghệ, kiêm Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ khoa học

0918.541.935

Nguyên Trưởng Bộ môn Cơ điện Nông nghiệp thuộc Viện lúa ĐBSCL kiêm trưởng Khoa Cơ khí chế tạo – Trường Cao đẳng cơ điện và nông nghiệp Nam Bộ

9

Nguyễn Thị Xuân Thu

UVTV

Phó Trưởng Ban Kiểm tra

0908.027.777

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

10

Nguyễn Bảo Vệ

UVBCH

Phó Ban Tổ chức

0906.312.889

Nguyên Trưởng Khoa Nông nghiệp – Đại học Cần Thơ

11

Nguyễn Thị Thu An

UVBCH

Phụ trách Chị hội

0902.359.119

Trưởng Bộ môn Quản lý Công nghiệp – Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ

12

Nguyễn Văn Bá

UVBCH

Phụ trách Chị hội, Phó Ban Khoa học và Công nghệ Giám đốc Trung tâm dịch vụ khoa học

0913.107.047

Trưởng Khoa Sinh học ứng dụng – ĐH Tây Đô

13

Trần Thị Ngọc Bích

UVBCH

Phụ trách Chị hội

0938.135.138

Trưởng Khoa Nông nghiệp - Trường Cao đẳng cơ điện và nông nghiệp Nam Bộ

14

Trần Thanh Bình

UVBCH

Phụ trách Chị hội

0903.985.865

Giám đốc Sở Giáo dục

15

Huỳnh Văn Đà

UVBCH

Phụ trách Chị hội

Thành viên Ban tổ chức

0919.233.876

Giảng viên Đại học Cần Thơ

16

Nguyễn Thanh Kiệt

UVBCH

Phụ trách Chị hội

0917.741.954

Trưởng Ban Tôn giáo

17

Huỳnh Thu Hòa

UVBCH

Thành viên Ban Khoa học và Công nghệ

0913.106.475

Nguyên Phó Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên – Đại học Cần Thơ

18

Lý Hùng

UVBCH

Nghiên cứu dân tộc, văn hóa Khmer

0913.783.922

Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer

19

Phạm Thắng Lợi

UVBCH

Thành viên Ban Khoa học và Công nghệ

0919.133.009

Phó Hiệu trưởng -Trường Cao đẳng cơ điện và nông nghiệp Nam Bộ

20

Trần Thị Vĩnh Nghĩ

UVBCH

Thành viên Ban tổ chức

0947.880.188

UVTV Thành Ủy

Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy

21

Thạch Mu Ni

UVBCH

Nghiên cứu dân tộc, văn hóa Khmer

0989.771.197

Phó Ban Dân tộc Tỉnh Trà Vinh

22

Nguyễn Ngọc Phúc

UVBCH

Phó Ban Tài Chính

Phụ trách Chị hội mới

0907.192.399

Giảng viên Chính trị học viện khu vực IV

23

Hồ Văn Phương

UVBCH

Phụ trách Chị hội

0939.986.468

Phó Trưởng Ban Dân tộc

24

Đoàn Mạnh Tường

UVBCH

Phụ trách chi hội mới

Thành viên Ban khoa học và Công nghệ

0974.875.145

Viện lúa ĐBSCL