files/images/noimage.gif
15/07/2021
Trong Bản tin Chiến lược phát triển Khoa học - Công nghệ - Kinh tế số 5/2021, chúng tôi đã đề cập khái quát các nội dung chính của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 14 (2021-2025) và Phác thảo các mục tiêu dài hạn đến năm 2035 của Trung Quốc đã được Quốc hội Trung Quốc khóa 13 ...
files/images/noimage.gif
14/07/2021
Tại Diễn đàn cấp cao “Kết nối nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức mới đây, các đại biểu đều khẳng định khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là ...