DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI CHÂM CỨU THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI CHÂM CỨU THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Địa chỉ trụ sở: 111/15A, Đường Cách Mạng tháng Tám, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TPCT

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Mười

Chủ tịch Hội

Phó Chủ tịch
 Hội Đông y
 TP. Cần Thơ

0918194320

2

Nguyễn Thị Hiên

Phó Chủ tịch Hội

Chuyên viên
Sở Y tế
TP. Cần Thơ

0947109118

3

Phạm Gia Nhâm

Phó Chủ tịch Hội

Phó Giám đốc
 BV YHCT
 TP.Cần Thơ

0913619421

4

Trần Thị Phương

Phó Chủ tịch Hội

Phó Chủ tịch
 Hội Đông y
 TP. Cần Thơ

0855567599

5

Huỳnh Thanh Vũ

Ủy viên Thường vụ

Khoa YDCT-VLTL-PHCN BVĐK  TPCT

0919989191

6

Phan Thị Kim Dung

Ủy viên BCH

Phó Chủ tịch
Hội Đông y
Q. Ninh Kiều

0939499745

7

Lê Minh Đức

Ủy viên BCH

Phó Chủ tịch
Hội Đông y
Q. Ô Môn

0918241746

8

Phạm Văn Bé

Ủy viên BCH

Trạm Y tế
Xã Thới Thạnh
 H. Thới Lai

0939902449

9

Đặng Thị Kim Hải

Ủy viên BCH

Chủ trì
Chùa Phước An
 Q. Bình Thủy

0944389899

10

Nguyễn Hồng Hoa

Ủy viên BCH

Thủ Qũy
 Hội Đông y
 Q. Cái Răng

0394204816

11

Võ Hoàng Minh

Ủy viên BCH

Khoa YDCT
BVĐK
H.Vĩnh Thạnh

0903858606

12

Đặng Quỳnh Nguyệt Quế

Ủy viên BCH

Khoa YDCT
BVĐK
TW Cần Thơ

0379007900

13

Tăng Văn Vũ

Ủy viên BCH

Trạm Y tế
Xã Trường Long
H. Phong Điền

0377201801

14

Nguyễn Thanh Dũng

Ủy viên BCH

Trưởng Phòng
 Y tế
H. Cờ Đỏ

0918636272

15

Lê Đức Trọng

Ủy viên BCH

Trạm Y tế
Phường Trung Kiên
 Q. Thốt Nốt

0917459979