//custa.cantho.gov.vn/files/images/NN2.jpg
30/10/2023
Nhằm hướng đến mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, từng bước nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị, góp phần chuyển đổi số trong nông nghiệp, TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án, các mô hình sản ...
//custa.cantho.gov.vn/files/images/T10.jpg
16/10/2023
Trong bối cảnh hội nhập và thời đại công nghệ số, khoa học công nghệ (KHCN) là yếu quan trọng trong các mô hình tăng trưởng hiện nay. Chuyển đổi số (CĐS) và ứng dụng KHCN phát triển nông nghiệp bền vững là vấn đề rất được quan tâm.
//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/NAM%202023/NN18.jpg
12/10/2023
Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ 12 năm 2022 – 2023 (viết tắt là Hội thi) vừa công bố Quyết định công nhận kết quả Hội thi năm 2023.
//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/NAM%202023/thanh%20long%20A.jpg
26/09/2023
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vựa lúa, vựa trái cây, là vùng xuất khẩu nông sản lớn nhất nước. Tuy nhiên, đến nay xuất khẩu nông sản của Việt Nam nói riêng, ĐBSCL nói riêng chủ yếu xuất thô, giá trị đạt thấp. Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến đang là vấn đề cấp ...
//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/NAM%202023/AI.jpg
11/09/2023
truyền thông Chuyển đổi số (CĐS) là quá trình thay đổi về cách làm việc, phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. CĐS trong báo chí, truyền thông diễn ra ở tất cả các hoạt động mang tính cốt lõi, ở các khâu trong hoạt động báo chí, tạo sự lan tỏa và tính tương tác. Trong đó, ứng ...
//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/NAM%202023/cao%20su%205.jpg
11/04/2023
Khi bạn cần thực hiện một số điều trị răng miệng như trám răng, chữa tuỷ, làm răng giả cố định,… và một số điều trị phục hồi khác, nha sĩ sẽ có thể đặt một miếng chắn bằng cao su trong quá trình điều trị (Hình 1) được gọi là kỹ thuật “Đặt đê cao su”. Với một ...