Danh sách Ban Chấp hành Hội Tin học nhiệm kỳ 2020 - 2025

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI TIN HỌC NHIỆM KỲ IV (2020-2025)

 

STT

Họ tên

Nam

Nữ

Nghề nghiệp

Chức vụ, Nơi công tác

Trình độ

Chức vụ

BCH NK IV(dự kiến)

Số điện thoại

Email

 

1

Dương Thế

Dũng

1973

 

CC

Phó Giám đốc
 Sở TT&TT

Ths. Hành chính công;

Kỹ sư

CNTT

Chủ tịch

0913 784 888

thedung@cantho.gov.vn

 

2

Nguyễn Hồng

Vân

1955

 

DN

Giám đốc Công ty TNHH MTV Khoa học – Công nghệ Đại học Cần Thơ

Th.s CNTT

P. Chủ tịch

 

0913 973 467

nhvan@cit.ctu.edu.vn

 

3

Ngô Bá

Hùng

1973

 

GV

Phó trưởng Khoa CNTT - Trường ĐH Cần Thơ

Ts. CNTT

P. Chủ tịch

 

0914849577

nbhung@cit.ctu.edu.vn

 

4

Trần Văn

Thiện

1971

 

DN

Chủ tich HĐQT Công ty CP MKSOLAR

Ths. CNTT

P. Chủ tịch

0902 091 071

info@mksolar.vn

 

5

Trương Minh Nhật

Quang

1965

 

GV

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KTCN

Ts. CNTT

P. Chủ tịch

kiêm Trưởng Ban Kiểm tra

0918 192 592

tmnquang@ctuet.edu.vn

 

6

Thái Văn

Lượng

1978

 

CC

Phó phòng CNTT – Truyền thông Sở TT&TT

Kỹ sư CNTT
Thạc sỹ

Tổng thư ký

 

0918 542 868

thaivanluong@cantho.gov.vn

 

 

7

Lê Hoàng

Thảo

1977

 

DN

Phó Giám đốc Trung tâm CNPM ĐH CT

Thạc sỹ CNTT

UV thường vụ

 

0909 353 447

lhthao@ctu.edu.vn

 

8

Nguyễn Ngọc

Thảo

1974

 

DN

GĐ TT Dịch vụ GTGT VNPT

Thạc sĩ CNTT

UV thường vụ

0913 737 475

thaonn.itc@gmail.com

 

9

Trần Thanh

1976

 

DN

Tổng Giám đốc Cty CP TPT

Kỹ sư CNTT

UV thường vụ

0913 974 066

tu@tptcantho.com.vn

 

10

Viên Tuấn

Thanh

1984

 

DN

Giám đốc Cty TNHH TM DV Quảng cáo Miền Tây

Kỹ sư CNTT

 

0918 707 636

thanhvt@mientay24h.vn

 

11

Nguyễn Tấn

Minh

1981

 

CC

Trưởng phòng CNTT và Cơ yếu – Văn phòng Thành ủy

Kỹ sư CNTT

 

0919 324 285

tanminh@cantho.gov.vn

 

12

Phạm Phi

Giang

1983

 

GV

Phó trưởng khoa CNTT - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

Ts. CNTT

 

0976 730 558

ppgiang@ctec.edu.vn

 

13

Lê Thế

Huy

1980

 

CC

Phó giám đốc

Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ

Thạc sĩ

Truyền thông

 

0918 369 124

lehuy@thtpct.vn

 

14

Huỳnh Thị Minh

Trang

 

1988

DN

Q. Giám đốc VPĐD Công ty CP MISA tại Cần Thơ

Cử nhân kinh tế

 

0936.219.981

hmtrang@cth.misa.com.vn

 

15

Trần Thanh

Danh

1980

 

Trường ĐH

Phó Giám đốc Phân hiệu

Trường ĐH FPT Cần Thơ

Thạc sĩ

 

0908 573 784

danhtt5@fe.edu.vn

 

16

Lê Hồng

Anh

1983

 

CC

Phó giám đốc Trung tâm CNTT và Truyền thông Cần Thơ

Kỹ sư CNTT

Thành viên Ban kiểm tra

0932 898 964

lehonganh@cantho.gov.vn

 

17

Trương Anh

1982

 

CC

Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ

Thạc sĩ CNTT

Thành viên Ban kiểm tra

0907 161 727

trganhvu@gmail.com

 

18

Huỳnh Võ Hữu

Trí

1982

 

GV

Phó trưởng Bộ môn Công Nghệ Phần Mềm

Đại học Nam Cần Thơ

Thạc sĩ

Hệ thống thông tin

 

0944 968 777

hvhtri@nctu.edu.vn

 

19

Lê Hồng

Phúc

1983

 

DN

Giám đốc Khách hàng doanh ngiệp

Viettel Cần Thơ – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Kỹ sư

Điện tử - Viễn thông

 

0974 777 776

PhucLH2@viettel.com.vn

 

20

Nguyễn Hoàng

1977

 

GV

Phó trưởng khoa CNTT - Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ

Thạc sĩ CNTT

 

0919.831.988

nhvu@ctvc.edu.vn

 

21

Nguyễn Thanh

Điền

1979

 

CC

Trưởng phòng

Trung tâm Thông tin KH&CN - Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ

Thạc sĩ

Khoa học máy tính

 

0909.767.920

"ntdien@cantho.gov.vn

 

 

22

Nguyễn Hữu

Nghĩa

1980

 

CC

Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học

Sở Giáo dục Đào tạo Cần Thơ

Thạc sĩ

 

0904.452.316

nguyenhuunghia@cantho.edu.vn

 

23

Lý Thanh

Trúc

 

1979

DN

Giám đốc

Trung tâm Dịch vụ CNTT và Truyền thông

 

Thạc sĩ

Tài chính ngân hàng

 

0919.792.808

thanhtruc7909@gmail.com