DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Địa chỉ trụ sở: KHU 2 ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Văn Công

UVTV, Chủ tịch

Bộ môn Khoa học môi trường – Khoa Môi trường &Tài nguyên thiên nhiên - ĐHCT

2

Lê Chí Linh

UVTV, Phó Chủ tịch

Công ty TNHHMTV Tân Tiến

3

Cao Thị Minh Thảo

UVTV, Phó Chủ tịch

Viện Kinh tế xã hội TPCT

4

Phạm Hoàng Dũng

Ủy viên Thường vụ

Sở Khoa học và Công nghệ TPCT

5

Nguyễn Công Thuận

Ủy viên Thường vụ, Thư ký

BM Khoa học môi trường – Khoa MT&TNTN - ĐHCT

6

Trần Thị Kim Hồng

Ủy viên BCH

BM Quản lý môi trường – Khoa MT&TNTN - ĐHCT

7

Nguyễn Văn Ngọc

Ủy viên BCH

Liên hiệp các Hội Khoa học và Ký thuật TPCT

8

Lê Thị Thuý Kiều

Ủy viên BCH

Liên hiệp các Hội Khoa học và Ký thuật TPCT

9

Võ Thành Toàn

Ủy viên BCH

BM Quản lý nguồn lợi Thủy Sản – Khoa TS – ĐHCT

10

Huỳnh Quốc Tịnh

Ủy viên BCH

WWF – Việt Nam tại TPCT (Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên)

11

Đinh Diệp Anh Tuấn

Ủy viên BCH

Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu – ĐHCT