DANH SÁCH BCH HIỆP HỘI NGHỀ NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

DANH SÁCH

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI NGHỀ NUÔI VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Địa chỉ trụ sở: số 4 Ngô Hữu Hạnh, P. An Hội, Q. Ninh Kiều; TPCT

Điện thoại: 0710 3 828 990,  email: cafacantho@gmail.com

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ Hội

Điện thoại

1

Võ Đông Đức

Chủ tịch

0913 870 089

duc.vo@caseamex.com

2

 Lê Ngọc Diện

P. chủ tịch

0909 575 700

dien.lengoc@yahoo.com

3

Nguyễn Ngọc Hải

P. chủ tịch

0907 046 007

4

Lê Quang Tâm

P. chủ tịch

0933 650 586

5

Nguyễn Hiếu Nghĩa

UV. Thường vụ

 

6

Phạm Lưu Hùng

UV. Thường vụ

 

7

Nguyễn Trung Kiên

UV. Thường vụ

 

Ban chấp hành

8

Nguyễn Văn Dẫn

9

Phạm Trường Yên

10

Nguyễn Khải Định

11

Võ Văn Bảy

12

Bùi Minh Tâm

13

Phạm Thanh Yên

14

Lê Hoàng Thắng

15

Nguyễn Văn Sơn

16

Nguyễn Minh Phương

17

Lê Văn Ẩn

18

Nguyễn Hoàng Em

19

Nguyễn Sơn Tùng

20

Huỳnh Trung Thuấn

21

Phan Công Minh

22

Nguyễn Minh Tâm

23

Nguyễn Thị Lệ Hoa

24

Trương T Xuân Thẩm

25

Nguyễn Tấn Nhơn

Tải về file danh sách tại đây