DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Địa chỉ: 41 Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Đỗ Thị Kim Ngọc

UVTV, Chủ tịch Hội

 

2

Nguyễn Thụy Thúy Ái

UVTV, Phó Chủ tịch

Phó GĐ BV phụ sản TPCT

3

Nguyễn  Hoàng Lệ Hương

Phó Chủ tịch, Trưởng Ban kiểm tra

Trung Tâm CSSKSS Hội KHHGĐ TP. Cần Thơ

4

Nguyễn Thị Ngọc Đảnh

Ủy viên Thường vụ

Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ TP. Cần Thơ

5

Trần Thị Thu Hồng

Ủy viên Thường vụ

Trưởng khoa SKSS Trung tâm CDC Cần Thơ

6

Ngô Thành Thuận

Ủy viên Thường vụ, Thư ký

Cán bộ Hội KHHGĐ Tp. Cần Thơ

7

Lê Thị Thúy Hằng

Ủy viên BCH

Phó chủ tịch Hội LHPN Tp. Cần Thơ

8

 

Nguyễn Thị Minh Xuân

Ủy viên BCH

Trưởng phòng DS – KHHGĐ Trung tâm y tế huyện Vĩnh Thạnh

9

Nguyễn Thị Trang

Ủy viên BCH

Trưởng phòng DS – KHHGĐ Trung tâm y tế huyện Cờ Đỏ

10

Nguyễn Thị Thu Hồ

Ủy viên BCH

Trưởng Ban tuyên giáo nữ công, Liên đoàn lao động TP. Cần Thơ

11

Huỳnh Mai Thi

Ủy viên BCH

Trưởng phòng DS – KHHGĐ Trung tâm y tế huyện Phong Điền

12

Dương Thu Hà

Ủy viên BCH

Cán bộ phòng DS – KHHGĐ Trung tâm y tế quận Bình Thủy

13

Nguyễn Thành Anh Thư

Ủy viên BCH

Phó trưởng phòng DS –KHHGĐ Trung tâm y tế quận Ninh Kiều

14

Võ Văn Chiến

Ủy viên BCH

Trưởng phòng DS –KHHGĐ Trung tâm y tế quận Ô Môn

15

Lê Hoàng Long

Ủy viên BCH

Trưởng phòng DS –KHHGĐ Trung tâm y tế huyện Thới Lai