Danh sách Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ VI (2021 - 2026)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

1. TS. Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch (chuyên trách);

2. ThS. Nguyễn Thị Kiều, Phó Chủ tịch (chuyên trách);

3. Ông Nguyễn Thành Phương, Phó Chủ tịch (chuyên trách);

4. TS. Ngô Anh Tín, Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm);

5. ThS. Nguyễn Văn Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng Thư ký;

6. TS. Trần Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra;

7. TS. Nguyễn Phương Toại, Ủy viên Ban Thường vụ;

8. TS. Trần Hồng Thắm, Ủy viên Ban Thường vụ;

9. BSCKII. Phan Thanh Tòng, Ủy viên Ban Thường vụ;

10. GSTS. Lê Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ;

11. TS. Trương Minh Nhật Quang, Ủy viên Ban Thường vụ;

12. ThS. Lê Thị Thúy Kiều, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Kiểm tra;

13. PGS.TS Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban Chấp hành;

14. PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Chấp hành;

15. PGS.TS Nguyễn Chí Ngôn, Ủy viên Ban Chấp hành;

16. TS. Ngô Bá Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành;

17. TS. Nguyễn Phúc Tăng, Ủy viên Ban Chấp hành;

18. TS. Nguyễn Thúy Kiều Tiên, Ủy viên Ban Chấp hành;

19. BSCKII. Lê Thị Tuyết Hà, Ủy viên Ban Chấp hành;

20. BSCKII. Đỗ Thị Kim Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành;

21. BSCKII. Trương Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành;

22.DSCKII. Nguyễn Hoàng Việt, Ủy viên Ban Chấp hành;

23. ThS. Nguyễn Thị Mỹ An, Ủy viên Ban Chấp hành;

24. ThS. Lê Ngọc Diện, Ủy viên Ban Chấp hành;

25. ThS. Huỳnh Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành;

26. ThS. Trần Thái Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành;

27. ThS. Phạm Văn Nhơn, Ủy viên Ban Chấp hành;

28. ThS. Cao Thị Minh Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành;

29. Ông Lê Trung Giang, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Kiểm tra;

30. Bà Lê Thụy Ngọc Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành;

31. Ông Nguyễn Hoàng Luân, Ủy viên Ban Chấp hành;

32. Ông Nguyễn văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành;

33. Ông Trần Hoàng Tuyên, Ủy viên Ban Chấp hành;

34. Ông Lâm Thế Vân, Ủy viên Ban Chấp hành;

35. Ths. Phạm Nam Huân, Ủy viên Ban Chấp hành;

36. Ths. Mai nam, ủy viên Ban Chấp hành.