DANH SÁCH ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ BAN CHẤP HÀNH HỘI Y HỌC

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ BAN CHẤP HÀNH HỘI Y HỌC THÀNH PHỐ CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Địa chỉ trụ sở: số 184, đường Nguyễn An Ninh, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 
TT Họ và Tên Chức vụ Hội Điện thoại Email
BAN THƯỜNG VỤ
1 Phan Thanh Tòng Chủ tịch Thành Hội 0913870647  
2 Dương Văn Thấm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký 0989175332  duongvantham9@gmail.com
3 Trang Cao Thắng Phó Chủ tịch Thành Hội 0983707763  
4 Nguyễn Phước Tồn Phó chủ tịch Thành Hội 0913616608  
5 Huỳnh Minh Phú Phó Chủ tịch Thành Hội 0913616742  
6 Đỗ Thị Kim Ngọc Ủy viên Thường vụ -
Chủ tịch Hội Sản phụ khoa
0913816720 kngoccantho@yahoo.com.vn
7 Châu Hoàng Vũ Ủy viên Thường vụ -
Chủ tịch Hội Điều dưỡng
0919342564  
BAN CHẤP HÀNH
1 Trần Viết An Ủy viên BCH Thành Hội -
Phó chủ tịch Hội Tim mạch
0939060818  
2 Phan Văn Bồi Ủy viên BCH Thành Hội - 0918214491  bqy.phc.bchqstpct@gmail.com
3 Đàm Văn Cương Ủy viên BCH Thành Hội -
CT  HĐKHCN Hội
0913784310  
4 Trần Văn Dễ Ủy viên BCH Thành Hội -
Chủ tịch Hội Nhi khoa
0918864649  
5 Nguyễn Hữu Dự Ủy viên BCH Thành Hội -
Phó chủ tịch Hội Sản phụ khoa
0913783884  
6 Hồ Long Hiển Ủy viên BCH Thành Hội -
Đại diện Hội Ung Thư
0903771952  
7 Châu Chiêu Hòa Ủy viên BCH Thành Hội -
Chủ tịch Hội Tai– Mũi– Họng
0913816404  
8 Nguyễn Thanh Hòa Ủy viên BCH Thành Hội -
Chủ tịch Hội Răng-Hàm- Mặt
0983678109  
9 Trần Mạnh Hồng Ủy viên BCH Thành Hội 0913759837  
10 Nguyễn Phi Hùng Ủy viên BCH Thành Hội 0913700570  
11 Nguyễn Văn Khoe Ủy viên BCH Thành Hội -
Phó chủ tịch Hội Thần Kinh
0918432218  
12 Trần Quốc Luận Ủy viên BCH Thành Hội 0989019515  
13 Nguyễn Tấn Phong Ủy viên BCH Thành Hội 0913616880  
14 Võ Cánh Sinh Ủy viên BCH Thành Hội 0918059358  
15 Lê Thị Cẩm Thanh   Ủy viên BCH Thành Hội -
Phó chủ tịch Hội Nhãn khoa
0913987797  bsthamh95@gmail.com
16 Trần Công Viết Ủy viên BCH Thành Hội -
Phó Đoàn khám từ thiện tư nhân
0913721826 bsvietct@yahoo.com