DANH SÁCH ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ BAN CHẤP HÀNH HỘI Y HỌC

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ BAN CHẤP HÀNH HỘI Y HỌC THÀNH PHỐ CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Địa chỉ trụ sở: số 184, đường Nguyễn An Ninh, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ      
Số điện thoại: 02923811945 Email: hoiyhocct@gmail.com Zalo (Official Account): Hội Y học Tp Cần Thơ

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ Hội

Điện thoại

Email

BAN THƯỜNG VỤ

1

BsCKII Phan Thanh Tòng

Chủ tịch Thành Hội

0913870647

bsphanthanhtong@gmail.com

2

BsCKII Dương Văn Thấm

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

0989175332

 duongvantham9@gmail.com

3

BsCKII Nguyễn Trường Giang

Phó Chủ tịch Thành Hội

0913870563

giangubct@gmail.com

4

BsCKII Nguyễn Ngọc Việt Nga

Phó chủ tịch Thành Hội

0903368608

nguyenngocvietnga@yahoo.com.vn

5

BsCKII Huỳnh Minh Phú

Phó Chủ tịch Thành Hội

0913616742

drhuynhminhphu@gmail.com

6

BsCKII Đỗ Thị Kim Ngọc

Ủy viên Thường vụ -
Chủ tịch Hội Sản phụ khoa

0913816720

kngoccantho@yahoo.com.vn

7

CN Châu Hoàng Vũ

Ủy viên Thường vụ -
Chủ tịch Hội Điều dưỡng

0919342564

vuhoangct67@gmail.com

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

1

Ts. Trần Viết An

Ủy viên BCH Thành Hội -
Phó chủ tịch Hội Tim mạch

0939060818

 

2

BsCKII Phan Văn Bồi

Ủy viên BCH Thành Hội -

0918214491

 bqy.phc.bchqstpct@gmail.com

3

Ts.BsCKII Đàm Văn Cương

Ủy viên BCH Thành Hội -
CT  HĐKHCN Hội

0913784310

 

4

BsCKII Trần Văn Dễ

Ủy viên BCH Thành Hội -
Chủ tịch Hội Nhi khoa

0918864649

 

5

BsCKII Nguyễn Hữu Dự

Ủy viên BCH Thành Hội -
Phó chủ tịch Hội Sản phụ khoa

0913783884

 

6

Ts Hồ Long Hiển

Ủy viên BCH Thành Hội -
Đại diện Hội Ung Thư

0903771952

 

7

Ts Châu Chiêu Hòa

Ủy viên BCH Thành Hội -
Chủ tịch Hội Tai– Mũi– Họng

0913816404

 

8

BsCKII Nguyễn Thanh Hòa

Ủy viên BCH Thành Hội -
Chủ tịch Hội Răng-Hàm- Mặt

0983678109

 

9

BsCKII Trang Cao Thắng

Phó Chủ tịch Thành Hội

0983707763

 

10

Ths. Bs Nguyễn Phi Hùng

Ủy viên BCH Thành Hội

0913700570

 

11

BsCKII Nguyễn Văn Khoe

Ủy viên BCH Thành Hội -
Phó chủ tịch Hội Thần Kinh

0918432218

 

12

BsCKII Trần Quốc Luận

Ủy viên BCH Thành Hội

0989019515

 

13

BsCKII Nguyễn Tấn Phong

Ủy viên BCH Thành Hội

0913616880

 

14

BsCKII Võ Cánh Sinh

Ủy viên BCH Thành Hội

0918059358

 

15

BsCKII Lê Thị Cẩm Thanh

  Ủy viên BCH Thành Hội -
Phó chủ tịch Hội Nhãn khoa

0913987797

 bsthanh95@gmail.com

16

BsCKI Trần Công Viết

Ủy viên BCH Thành Hội -
Phó Đoàn khám từ thiện tư nhân

0913721826

bsvietct@yahoo.com