DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI CƠ KHÍ - TỰ ĐỘNG HÓA CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2022-2027

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI CƠ KHÍ - TỰ ĐỘNG HÓA CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2022-2027

Địa chỉ: 59 Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Dương Nghĩa Hiệp

Chủ tịch

Nguyên Phó Giám đốc Sở công thương

2

Nguyễn Chí Ngôn

Phó Chủ tịch

Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Cần Thơ.

3

Phan Hồng Toàn

Phó Chủ tịch

Giảng viên Khoa Tự Động Hoá - Trường Bách Khoa.

4

Võ Quốc Hùng

Phó Chủ tịch

Phó trưởng ban Quản lý khu công nghiệp Thành phố Cần Thơ

5

Nguyến Minh Tuấn

Tổng Thư ký

Phó phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương Thành phố Cần Thơ.

6

Nguyễn Thanh Tuấn

Thư ký Hội

Chuyên viên phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương Thành phố Cần Thơ.


7

Dương Đăng Khoa

Ủy viên Thường vụ

Giám đốc Nhà Máy Bia Sài Gòn Miền Tây.

8

Nguyễn Văn Cương

Ủy viên Thường vụ

Hiệu trưởng Trường Bách Khoa

9

Phạm Hoàng Dũng

Ủy viên Thường vụ

Trưởng phòng Phát triển Công Nghệ & Đổi mới sáng tạo Sở Khoa Học Công Nghệ

10

Cao Vũ Ngọc Điền

Ủy viên Thường vụ

Phó phòng Kế Hoạch Tài Chính – Sở Nông Nghiệp Và Phát triển Nông Thôn.

11

Phạm Minh Quốc

Ủy viên Thường vụ

Giám đốc Trung tâm phát triển Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

12

Lâm Thế Dân

Ủy viên BCH

Giám đốc CTY TNHH Cơ Khí Thế Dân

13

Trần Thanh Hùng

Ủy viên BCH

Phó Hiệu Trưởng Trường Bách Khoa

14

Phạm Minh Quốc

Ủy viên BCH

Giám đốc Trung tâm phát triển Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc

15

Cao Thanh Đỉnh

Ủy viên BCH

Công ty Điện lực Cần Thơ.

16

Dương Thanh Vũ

Ủy viên BCH

Công ty Cổ phần In tổng hợp Cần Thơ

17

Nguyễn Hữu Trí

Ủy viên BCH

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Lộc Trời

18

Hồ Thanh Liêm

Ủy viên BCH

Công Ty Vemedim

19

Dương Thanh Cần

Ủy viên BCH

Cục Quản Lý Thị Trường Tp Cần Thơ

20

Tống Thanh Triều

Ủy viên BCH

Công Ty Xi Măng Cần Thơ Hậu Giang

21

Võ Hiếu Thảo

Ủy viên BCH

CTY Hamaco

22

Nguyễn Trí Tuệ

Ủy viên BCH

Cty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Anh Trí Tuệ

23

Trần Công Toại

Ủy viên BCH

Bia Sài Gòn Tây Đô

24

Trương Bá Dinh

Ủy viên BCH

CTY Thép Tây Đô

25

Tống Thanh Triều   

Ban kiểm Tra

Doanh nghiệp

26

Dương Thanh Cần

Ban kiểm Tra

Doanh nghiệp