Danh sách Ban Chấp hành Hội Sinh vật cảnh nhiệm kỳ 2019 - 2024

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VẬT CẢNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 NHIỆM KỲ VIII: 2019 - 2024

 

TT

Họ Và Tên

Năm sinh

Trình độ Chuyên môn

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ

trong Hội

1

Lê Văn Hoà

1959

Tiến sĩ

Sinh lý thực vật

GS., KNNgh, ĐHCT.

Chủ tịch

2

Nguyễn Quang Hưng

1959

Nghệ nhân SVC VN cấp Quốc gia

CLB Bonsai Cần Thơ

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Hữu Minh

1945

THPT

CN CLB Hoa Lan CT

Phó Chủ tịch

4

Mai Văn Trầm

1964

Thạc sĩ KHCT.

Nghệ nhân SVC VN cấp Quốc gia

GVC, KNNgh, ĐHCT

Phó Chủ tịch

5

Nguyễn An Hà

1977

Đại học

Nghệ nhân SVC VN cấp Quốc gia

CLB Bonsai Cần Thơ

Phó Chủ tịch

6

Trần Phước Sơn

1957

Đại học

Nguyên PGĐ sở Nội vụ TPCT

Phó Chủ tịch

7

Lê Anh Tuấn

1960

Tiến sĩ, Thủy học Môi trường

Phó Viện trưởng, Viện BĐKH, ĐHCT

UV BCH

8

Huỳnh Văn Nguyệt

1942

Cử nhân

Liên hiệp các Hội VHNT CT

UV BCH

9

Cao Ngọc Nhẫn

1949

THPT

CLB Đá cảnh CT

UV BCH

10

Nguyễn Bá Việt

1950

Kỷ sư

CLB Quý khuyển CT

UV BCH

11

Nguyễn Văn Tơ

1953

THPT

CLB Hoa Lan CT

UV BCH

12

Phan Văn Thọ

1956

Cử nhân

CLB Non bộ CT

UV BCH

13

Đỗ Hữu Vĩnh

1963

THPT

CLB Non bộ CT

UV BCH

14

Mai Vũ Duy

1987

Thạc sĩ

CN CLB Nghệ thuật HV

UV BCH

15

Phạm Văn Búa

1973

Tiến sĩ

Phó Trưởng khoa KHCT, ĐHCT

UV BCH

16

Trần Hiếu Nhân

1980

Đại học

CLB SVC Thốt Nốt

UV BCH

17

Nguyễn Văn Tôi

1976

THPT

CLB SVC Bình Thuỷ

UV BCH

18

Nguyễn Ngọc Hiền

1980

THPT

CLB Xương rồng CT

UV BCH

19

Phan Minh Hiền

1967

THPT

CLB Bonsai CT

UV BCH

20

Nguyễn Phi Thoàn

1976

THPT

CLB SVC Cái Răng

UV BCH

21

Lê Thanh Hồng

1956

THPT

CN CLB Gà kiểng Tây Đô

UV BCH

22

Vũ Văn Độ

1981

Đại học KT & Luật

Sở GTVT TPCT

UV BCH

23

Lê Phước Trô

1980

Thạc sĩ QTKD

CLB Hoa Lan CT

UV BCH