DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH HỌC THÀNH PHỐ CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH HỌC THÀNH PHỐ CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Trụ sở: 22/2A Trần Hoàng Na, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Nguyễn Thị Lang

Chủ tịch

Viện trưởng Viện nghiên cứu Nông nghiệp Công nghệ cao ĐBSCL

2

Nguyễn Hữu Hiệp

Phó Chủ tịch

Giảng viên Đại học Cần Thơ

3

Nguyễn Thị Minh Hiếu

Phó Chủ tịch

Chi Cục Trưởng – Chi cục BVTV Cần Thơ

4

Đặng Minh Tâm

Ủy viên BCH

Viện lúa ĐBSCL

5

Phạm Văn Út

Ủy viên Kiểm tra

Trung tâm Khuyến Nông

6

Nguyễn Trọng Phước

Ủy viên BCH

Công ty Công nghệ Sinh học PCR

7

Nguyễn Thị Hồng Loan

Thư ký

Viên nghiên cứu Nông nghiệp Công nghệ cao ĐBSCL