Phát Triển Khoa Học, Công Nghệ, Đổi Mới Sáng Tạo Và Chuyển Đổi Số Trong Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội 5 Năm Lần Thứ 14 (2021-2025) Của Trung Quốc

Trong Bản tin Chiến lược phát triển Khoa học - Công nghệ - Kinh tế số 5/2021, chúng tôi đã đề cập khái quát các nội dung chính của Kế hoạch phát triển kinh tế - hội 5 năm lần thứ 14 (2021-2025) Phác thảo các mục tiêu dài hạn đến năm 2035 của Trung Quốc đã được Quốc hội Trung Quốc khóa 13 thông qua ngày 11/3/2021. Trong Bản tin số 6/2021 này, chúng tôi sẽ làm hơn những nội hàm của các nội dung liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo chuyển đổi số trong Kế hoạch nói trên của Trung Quốc.

Kế hoạch đã xác định các nội dung liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo chuyển đổi số: Tăng cường nguồn lực khoa học công nghệ chiến lược quốc gia; Nâng cao năng lực đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; Khơi dậy sức sáng tạo của các tài năng; Cải tiến hệ thống chế đổi mới công nghệ; Đẩy nhanh sự phát triển của hệ thống công nghiệp hiện đại; Phát triển và mở rộng các ngành chiến lược mới nổi; Đẩy nhanh sự phát triển của số hóa xây dựng một nước Trung Quốc số; Tạo ra những thuận lợi mới trong nền kinh tế kỹ thuật số; Đẩy nhanh quá trình xây dựng hội số, nâng cao mức độ xây dựng chính phủ số; Tạo ra một hệ sinh thái kỹ thuật số tốt.

Trong kế hoạch lần này, Trung Quốc không nhắc đến mục tiêu tăng trưởng GDP cụ thể, thay vào đó là “giữ tăng trưởng kinh tế trong mức hợp lý, đưa mục tiêu tăng trưởng dựa trên tình hình mỗi năm”. Việc lần đầu tiên mục tiêu GDP được đưa ra ngoài Kế hoạch 5 năm lời khẳng định Trung Quốc sẽ chuyển hướng nâng cao hiệu suất chất lượng tăng trưởng kinh tế. 5 năm tới sẽ chứng kiến quốc gia này phát triển theo hướng nâng cao năng lực sáng tạo, chinh phục công nghệ cốt lõi, tập trung thúc đẩy trí tuệ nhân tạo, thông tin lượng tử, vi điện tử… quyết tâm đưa Trung Quốc trở thành nước lớn về công nghệ.

Nguồn: Bản tin Chiến lược Phát triển (Bản tin chọn lọc phục vụ Lãnh đạo), số 6.2021 - Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia.

 

Xem nội dung Bản tin đính kèm bên dưới.

 

BẢN TIN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - SỐ 6.2021