Hội thảo tập huấn “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả nghiên cứu”

Nhằm triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2012-2015, ngày 28 tháng 8 năm 2014 tại khách sạn Cửu Long, Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh và Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức lớp tập huấn “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả nghiên cứu”. Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 đại biểu của Ban chỉ đạo, Ban thư ký Chương trình, Viện, trường; ban chủ nhiệm, cơ quan chủ trì các đề tài, dự án khoa học; các cơ quan quản lý, thực thi về sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp và một số cá nhân, đơn vị có liên quan. Các giảng viên của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ chia sẻ với đại biểu dự hội thảo các chuyên đề về Xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả đề tài, dự án: các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ có thể phát sinh từ kết quả nghiên cứuTrình tự, thủ tục, thực tiễn giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu.

 

Hoài Ân-Văn phòng Liên hiệp Hội