Tác động của thủy điện trên dòng chính sông Mekong

Trong hai ngày 23 và 24 tháng 9 năm 2014 tại An Giang, Trung tâm Con người  và Thiên nhiên (Pan Nature) tổ chức hội thảo tập huấn “Tác động của thủy điện trên dòng chính sông Mekong: Tiếp cận quá trình thực hiện Thủ tục, Thông báo, Tham vấn và Thỏa thuận trước”, với sự tham dự của trên 50 đại biểu đại diện  Hội đồng Nhân dân, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc, các nhà báo, đài phát thanh, truyền hình tỉnh, huyện khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các chuyên gia về Mekong . Tại hội thảo các chuyên gia đã chia sẻ những thông tin về dự án đập thủy điện Don Sahong mà nước bạn Lào đang chuẩn bị xây dựng. Các chuyên gia cùng các vị đại biểu tham dự hội thảo đã cùng nhau thảo luận về các tác động mà đập thủy điện Don Sahong có thể gây ra những khó khăn và thiệt hại cho Việt Nam nói chung và Đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng.

Hội thảo nhằm nâng cao hiểu biết và nhận thức về tác động tiềm tàng của phát triển thủy điện trên dòng chính sông Mekong, xây dựng các hoạt động truyền thông nhằm truyền tải thông tin, thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của cộng đồng vào tiến trình thực hiện Thủ tục, Thông báo, Tham vấn và Thỏa thuận trước đối với dự ấn thủy điện Don Sahong.

Hoài Ân-Văn phòng Liên hiệp Hội