Quán triệt và hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam

Đó là chủ đề của hội thảo do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức sáng ngày 17/8/2015 với sự tham dự của đại diện các hội ngành toàn quốc. GS.TSKH Nghiêm Vũ Khải – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì hội thảo.

GS.TSKH Nghiêm Vũ Khải chủ trì hội thảo

GS.TSKH Nghiêm Vũ Khải chủ trì hội thảo

Ông Bùi Quốc Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại nhân dân, Ban Đối ngoai Trung ương đã giới thiệu tóm tắt nội dung cơ bản của Quyết định 272-QĐ/TW. Theo đó, ngày 21/01/2015, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 272-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Quy chế bao gồm các hoạt động đối ngoại của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Quyết định này được ban hành nhằm đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và sự quản lý tập trung của nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại, thực hiện hiệu quả đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Căn cứ vào Quyết định 272-QĐ-TW, ngày 28/7/2015, Ban Đối ngoại Trung ương đã ban hành Quyết định 1555-QĐ/BĐNTW quy định quản lý và thống nhất hoạt động đối ngoại của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương. Quyết định quy định rõ thẩm quyền quyết định của đảng đoàn và/hoặc tập thể lãnh đạo các tổ chức nhân dân ở Trung ương trong quản lý các hoạt động đối ngoại của tổ chức mình bao gồm xây dựng và trình duyệt Kế hoạch hoạt động đối ngoại hằng năm; các hoạt động phát sinh và điều chỉnh, triển khai hoạt động đối ngoại; theo dõi, quản lý và trình duyệt nhân sự đi nước ngoài; các hoạt động liên quan đến việc tiếp nhận viện trợ; đăng cai, tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế…..

Trao đổi về những nội dung liên quan đến các văn bản này, đại diện các hội thành viên đánh giá cao những nội dung được thể hiện trong các văn bản mới và cho rằng Ban Đối ngoại Trung ương cũng như các cơ quan phụ trách đối ngoại cần đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong việc cấp phép cho đoàn ra, đoàn vào, tạo điều kiện cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, cần có sự phân cấp rõ ràng trong việc quản lý hoạt động đối ngoại, tránh tình trạng chồng chéo gây phiền hà.

Cũng tại hội thảo, Liên hiệp Hội Việt Nam đã giới thiệu dự thảo Quy chế hoạt động hợp tác quốc tế của Liên hiệp Hội Việt Nam nhằm lấy ý kiến các đại biểu đóng góp để ban hành Quy chế chính thức quản lý hoạt động này.

 

Tin sưu tầm (H.A)

(Nguồn: vusta.vn)