Cần Thơ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Tổng kết một năm hoạt động (thực hiện nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị - khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới). Ban Chỉ đạo 35 của thành phố nhận định: năm 2020 tuy còn gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết, khí hậu, nhất là đại dịch Sar-CoV2, tuy nhiên toàn thành phố đã đẩy mạnh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng  các cấp trong thành phố tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thành phố cũng phấn khởi đón nhận Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển thành phố đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Kết thúc năm 2020 thành phố đạt nhiều kết quả về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, bên cạnh đó tình hình kinh tế - xã hội còn những yếu kém, bất cập như tệ nạn xã hội, do thiếu việc làm do dịch Covid-19, tín dụng đen ...lợi dụng tình hình khó khăn các thế lực phản động thù địch đã gia tăng các hoạt động chống phá ta một cách công khai trên các phương tiện intenet, mạng xã hội, trang điện tử cá nhân. Chúng tấn công vào việc xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, xuyên tạc lịch sử dân tộc, kích động tư tưởng dân tộc cực đoan, xuyên tạc vấn đề dân chủ, nhân quyền...phổ biến các thông tin bịa đặt, xấu độc gây mất an ninh - trật tự trong cuộc sống của nhân dân thành phố.

      Trước tình hình diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo của thành phố đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Kế hoạch số 149-KH/TU ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy, văn bản số 01-CV/BCĐ ngày 03/9/2019 của Ban Chỉ đạo. Thông báo số 01-TB/BCD ngày 03/4/2020, Kết  luận của đ/c Phạm Văn Hiểu - PBT Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HDND TP, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 về tổng kết hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Trên tinh thần đó hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 năm 2020 đạt những kết quả khả quan.

     Trước hết là công tác định hướng tuyên truyền, đấu tranh, phản bác công khai trên internet, mạng xã hội. Thực hiện phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ta định hướng tuyên truyền những mặt tích cực trên không gian mạng, đồng thời nắm bắt để phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, bịa đặt mang tính thù địch. Năm 2020 Fanpage “Cầm Thi Giang” đạt gần 6.000 lượt thích, theo dõi tăng gần 3.600 lượt so năm 2019, nhóm facebook “Tây Đô Anh hùng” đạt trên 3.000 thành viên, tăng gần 1.700 thành viên so năm 2019. Các trang tin trong hệ thống Ban Chỉ đạo có hơn 6.000 tài khoản facebook làm nhiệm vụ đấu tranh phản bác các tin xấu, độc. Trong hệ thống Ban Chỉ đạo đã biên tập, dẫn nguồn và đăng tải trên 10.000 thông tin, bài viết, tài liệu để định hướng dư luận, ngoài ra có hàng trăm bài viết của những chuyên gia có kinh nghiệm, đã thu hút hàng ngàn bình luận, hàng triệu lượt truy cập, tương tác, chia sẻ.

       Về kết quả ngăn chặn các thông tin xấu độc: Trong năm 2020 đã theo dõi 119 tài khoản facebook cá nhân thường xuyên đăng tin sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các cơ quan chức năng đã xử lý 49 trường hợp thông tin sai về dịch Covid-19, 71 trường hợp đăng tin xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp. Ngoài ra còn báo xấu 195 tài khoản khác, vô hiệu hóa 72 tài khoản, xóa hơn 450 bài viết, hình ảnh...của các trang thông tin khác. Các cơ quan chức năng còn mời làm việc, xử phạt hành chính những trường hợp có địa chỉ chính xác, cảnh cáo những người hay gây kích động khác.

      Có được những kết quả trên là do có sự chỉ đạo sát sao, chặt chẽ của Ban Chỉ đạo 35 của thành phố, các ngành, các địa phương, nhất là các biệt đội xung kích, được tập huấn nghiệp vụ, có sự phối hợp chặt chẽ, tạo thành binh chủng, và đồng loạt chiến đấu, dập tắt nhanh chóng, kịp thời những thông tin xấu độc (nhiều tập thể, cá nhân có thành tích được khen thưởng trong dịp tổng kết năm 2020).

      Năm 2021 là năm có nhiều ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, đặc biệt là phải đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đảng bộ các cấp vào cuộc sống và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp. Trong quá trình này bọn phản động, thù địch luôn rình rập những sai sót, sơ hở của ta để tuyên truyền sai sự thật, làm sói mòn lòng tin của nhân dân ta. Trước tình hình mới, Ban Chỉ đạo 35 của thành phố, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2020, đề ra chương trình, hành động cho năm 2021. Phân công trách nhiệm cho các ngành: Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông, công an, quân sự, các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các Quận ủy, các trường học, trường chính  trị, các cơ quan truyền thông đại chúng, các đoàn thể chính trị, Mặt trận Tổ quốc.... một mặt phải đẩy mạnh tuyên truyền bằng mọi hình thức, mọi phương tiện. Mặt khác phải tăng cường củng cố, phát triển các biệt đội, kịp thời nắm bắt thông tin, để phối hợp chặt chẽ, vô hiệu hóa những thông tin xấu độc, hợp đồng thành một binh chủng mạnh mẽ, đập tan mọi âm mưu và những hành vi cố tình phá hoại đất nước ta.

       Với kinh nghiệm của các năm qua, chương trình kế hoạch của năm 2021 với nhiều giải pháp mới, chắc chắn sẽ thu được kết quả tốt đẹp trên mặt trận chống thông tin xấu độc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ XHCN ở nước ta./.