Xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

                                                                                                                                                

          Trong ba ngày 8, 9, 10 tháng 12 năm 2014, tại thành phố Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo “Xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh”. Hội thảo có sự tham gia của 70 đại biểu là cán bộ giảng dạy, quản lý các trường đại học, cao đẳng sư phạm các tỉnh thành khu vực Tây Nam Bộ. Hội thảo đã nghe các giảng viên của Viện khoa học giáo dục Việt Nam trình bày 10 chuyên đề tập trung vào: phương hướng đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông; chương trình tiếp cận năng lực…một số lý thuyết nền tảng để xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình theo hướng tiếp cận năng lực, và một số minh họa về phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua các lỉnh vực môn học…

          Theo Phó giáo sư, tiến sĩ Ngô Minh Khôi, Vụ trưởng, Bộ phận thường trực đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, mục tiêu của cuộc hội thảo nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong vấn đề xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh, cung cấp cho các thầy cô giáo đang giảng dạy tại các trường cao đẳng sư phạm nội dung các vấn đề xây dựng định hướng phát triển năng lực học sinh phổ thông, đóng góp các ý kiến để hoàn thiện các chương trình dự thảo trước khi tổ chức thực hiện; đây là bước chuẩn bị nguồn nhân lực để triển khai biên soạn chương trình, sách giáo khoa phổ thông theo định hướng Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chuyển đổi căn bản toàn bộ nền giáo dục từ chủ yếu nhằm trang bị kiến thức sang phát triển năng lực và phẩm chất người học, chuyển nền giáo dục nặng về chữ nghĩa, ứng thí sang một nền giáo dục thực học, thực nghiệp. Cũng theo Phó giáo sư, tiến sĩ Ngô Minh Khôi đây là một trong các nội dung hoạt động phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tập hợp các nhà khoa học tham gia đổi mới giáo dục theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

 

Tin, ảnh: Văn phòng Liên hiệp Hội