Sự gắn kết giữa các tổ chức cộng đồng và Liên hiệp hội trong phong trào phòng, chống HIV/AIDS

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ (Liên hiệp Hội) thành lập năm 1996, đến nay đã trãi 27 năm, là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực của Sở Khoa học và Công nghệ.

Mục đích của Liên hiệp Hội là tập hợp, đoàn kết nhằm phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các Hội thành viên, hội viên phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nền kinh tế tri thức, vì sự phát triển bền vững của thành phố, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Liên hiệp Hội có chức năng tập hợp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các Hội thành viên thực hiện nhiệm vụ tư vấn phản biện và giám định xã hội; Làm đầu mối giữa các Hội thành viên với các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức kinh tế khác; Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thành phố phù hợp với tôn chỉ, mục đích của hội.

  1. Các tổ chức cộng đồng

Từ những năm 2014, Liên Hiệp Hội Cần Thơ đã tham gia cùng Liên hiệp Hội Việt Nam trong dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV, đã hỗ trợ và thành lập một số nhóm trong cộng đồng nhằm qui tụ những người có điều kiện và hoàn cảnh giống nhau, cung cấp thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao nhận thức giúp các nhóm trong cộng đồng có điều kiện tiếp cận và thụ hưởng sự hỗ trợ từ nhà nước, các tổ chức ngoài công lập. Đến cuối năm 2016, dự án kết thúc tại Cần Thơ, một số nhóm vẫn duy trì hoạt động, một số nhóm khác thì giải tán, hình thành thêm một số nhóm mới. Tuy nhiên sự kết nối giữa những con người với nhau được giữ và luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau.

Mô hình Glink chuyển từ nhóm hỗ trợ nam đồng tính trong cộng đồng đã chuyển sang mô hình doanh nghiệp xã hội, tổ chức các dịch vụ hỗ trợ cho cộng đồng, tham gia các chương trình, dự án của CDC Cần Thơ và các tổ chức khác tạo nguồn thu và duy trì các hoạt động trong cộng đồng.

Những năm qua, Liên hiệp hội luôn di trì mối quan hệ, tạo động lực, tạo cầu nối để Glink tham gia các hoạt động, dự án, tìm kiếm nguồn thông tin phù hợp hỗ trợ Glink thực hiện xứ mệnh của mình.

Bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2018, phòng khám GLINK Cần Thơ luôn bám sát giá trị cốt lõi đặt tâm đức và chuyên nghiệp lên đầu. Với hơn 4 năm hoạt động và phát triển, phòng khám GLINK Cần Thơ tự hào trở thành cơ sở y tế tiên phong trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong khu vực. Với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với thực tiễn, phòng khám GLINK Cần Thơ đã kết nối được hàng trăm bệnh nhân nhiễm HIV với các liệu trình điều trị hiệu quả.

Bên cạnh đó, Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố Cần Thơ là Hội nghề nghiệp thành viên Liên hiệp Hội cũng có sự quan tâm sâu sắc đến hoạt động phòng chống lây nhiễm HIV trong cộng đồng, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tạo đàm, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, cung cấp các dịch vụ dự phòng lây nhiễm và hỗ trợ điều trị HIV; đối tượng đích là sinh viên, học sinh trong địa bàn thành phố, Công nhân, người lao động, Hội đã tham gia cùng Trung ương hội thực hiện dự án dự phòng lây nhiễm HIV cho công nhân xây dựng cầu Vàm Cống giai đoạn 2016-2018 đạt kết quả tốt đẹp.

Hội Đông y thành phố nghiên cứu và thực hiện đề tài cai nghiện ma túy bằng phương pháp thuốc nam và Châm cứu giúp các đối tượng thoát nghiện và hoàn lương cũng đóng góp vào công cuộc phòng chống HIV/AIDS đạt kết quả.

  1. Phong trào phòng chống HIV/AIDS

Năm 2021, Dự án VUSTA – Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS đề xuất tiếp tục hỗ trợ thành phố Cần Thơ thực hiện các chương trình dự phòng lây nhiễm và diều trị HIV/AIDS, chương trình phối hợp với CDC thành phố, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật được giao làm đầu mối có vai trò kết nối hỗ trợ các nhóm trong cộng đồng được tiếp cận các gói hỗ trợ của dự án, tham gia có hiệu quả và tích cực, chung tay cùng các cơ quan chức năng trong phong trào phòng chống HIV.

Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng mãnh mẽ đến các hoạt động, đời sống xã hội. Số người nhiễm và tái nhiễm nhiều, việc chăm sóc sức khỏe trước, trong và sau mắc COVID-19 trở nên là vấn đề cả xã hội quan tâm.

Cùng với dịch bệnh COVID-19, vấn đề lây nhiễm HIV tại Cần Thơ và các tỉnh lân cận đã được Cục Phòng chống HIV/AIDS báo động là cần được quan tâm, nhất là nhóm Nam có quan hệ tình dục đồng giới (MSM) ) phải chịu tác động kép.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Cần Thơ nhận thấy vấn đề nhiễm HIV kèm theo các bệnh hậu COVID-19 sẽ trở thành gánh nặng địa phương nên cần có sự hỗ trợ tác động. Với mong muốn xây dựng các hoạt động truyền thông thúc đẩy xét nghiệm, dự phòng, điều trị HIV, chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 trong cộng đồng MSM đồng thời giúp nâng cao hình ảnh và vai trò của Hội viên Liên hiệp Hội Cần Thơ trong công tác truyền thông về dự phòng và điều trị HIV thông qua nhiều hình thức trong đó có vận dụng mạng xã hội để tăng độ bao phủ truyền thông rộng rãi đến cộng đồng.

Thông qua Dự án truyền thông có thể tăng khả năng kết nối cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn và mở rộng uy tín của Liên hiệp Hội Cần Thơ đồng thời góp phần vào công tác truyền thông phòng chống HIV/AIDS tại địa phương, giảm thiếu các tác động kép của việc nhiễm HIV và nhiễm COVID-19 trong cộng đồng MSM.

Lê Thị Thúy Kiều – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ