Đảng ta mãi sáng ngời niềm tin

                        ĐẢNG TA MÃI MÃI SÁNG NGỜI NIỀM TIN

     Đảng ta năm nay tròn 92 tuổi, kể từ khi ra đời (ngày 3-2-1930) đến nay “Đảng của tôi, Đảng của ta, Đảng của chúng ta” là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, của cả dân tộc Việt Nam. Đảng đã và mãi mãi là Đảng Cộng sản, Đảng macxit trung thành với chủ nghĩa Mac-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong suốt gần một thế kỷ qua, Đảng không có một mục đích nào khác ngoài mục đích phấn đấu hy sinh vì lợi ích của Tquốc, của nhân dân, của giai cấp vô sản. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh hùng hồn sự thật đó. Trước cảnh đất nước lầm than, nước mất nhà tan, nhân dân ta phải một cổ hai tròng của bọn thực dân, đế quốc. Dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đảng ta đã sớm được thành lập và phát triển Đảng viên, tuy mới chỉ có năm ngàn Đảng viên, tuổi đời còn non trẻ, đã lãnh đạo nhân dân ta đánh đuổi giặc Nhật và thực dâp Pháp thành công với mốc son lịch sử của cuộc Cách mạng tháng tám (19/8 năm 1945) lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông nam Á. Tiếp theo là Đảng lãnh đạo nhân ta đánh thắng thực dân Pháp khi chúng trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai. Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta làm cuộc kháng chiến 9 năm, (1945-1954) đỉnh cao là chiến dịch 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm” ngày 7-5-1954 ta đã đập tan cứ điểm Điện Biên Phủ, “chín năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng” ta đã bắt sống tướng Đờ-Cát .Thực dân Pháp thua đau đã phải rút quân về nước. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, nhân dân ta thực hiện đường lối cách mạng của Đảng là giương cao hai ngọn cờ: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thực hiện xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam, đấu tranh thống nhất nước nhà.

Tường đài chiến thắng trên đồi A1, Điện Biên Phủ. Ảnh: VT

       Cuộc kháng chiến thần thánh chống đế quốc Mỹ kéo dài hơn 20 năm (1954-1975), Đảng lãnh đạo nhân dân ta đập tan chính quyền Sài Gòn làm tay sai bán nước và đế quốc Mỹ cướp nước với 5 đời tổng thống, hơn nửa triệu quân viễn trinh, với vũ khí tối tân, hiện đại. Với những kiểu chiến tranh: chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh….Dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị - Quân và dân ta thực hiên cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, theo lời kêu gọi của Tổng Tư lệnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp “thân tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa” đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 55 ngày đêm. Ngày 30-4-1975 quân và dân ta đã đập tan bộ máy của chính quyền Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, giang sơn thu về một mối, cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội, một lần nữa cả thế giới khâm phục và công nhận nước Việt Nam anh hùng của chúng ta, dưới sự lãnh đảo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đánh thắng hai đế quốc to là thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ, mở đầu cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đòi dân sinh dân chủ trên phạm vi toàn thế giới.

     Đất nước giải phóng chưa được bao lâu thì lại sảy ra chiến tranh biên giới phía Tây Nam, với tinh thần cộng sản quốc tế, giúp nước bạn Campuchia là chính giúp mình… Đảng ta lại lãnh đạo lực lượng vũ trang đánh tan bè lũ Ponpot giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng, đem lại hòa bình độc lập cho nhân dân nước bạn. Cùng thời điểm đó tiếng súng lại reo vang trên bầu trời biên giới phía Bắc, quân xâm lược bành chướng giã man đã xâm lược mảnh đất tiền phương, lửa đã cháy và máu đã đổ trên khắp giải biên cương. Nghe theo lời Đảng gọi (lệnh tổng động động viên chống quân xâm lược tháng 3 năm 1979  của ban chấp hành TW Đảng gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước); toàn dân ta lại vào cuộc chiến đấu mới. Với sức mạnh của quân đội anh hùng, quân và dân các tỉnh biên giới, chỉ trong thời gian ngắn đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch, và vũ khí của chúng; làm tan rã 60 vạn quân buộc quân xâm lược phải rút quân về nước.

      Với sự tài tình của Đảng, trải qua các cuộc chiến tranh dựng nước và giữ nước. Đảng càng dày dạn kinh nghiệm, tập hợp, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, kế tục truyền thống đánh giặc của ông cha ta. Được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Đã viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Làm cho những kẻ thù gần, những quân xâm lược xa đều bạt vía, kinh hồn…

Kết thúc các cuộc chiến tranh Đảng lãnh đạo nhân ta bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển kinh tế và kiến thiết nước nhà, trong điều kiện vô cùng khó khăn, do ảnh hưởng bởi cơ chế kế hoạch hóa, tập trung quan liêu bao cấp. Lại bị Mỹ thù địch thực hiện chính sách cấm vận trên hai mươi năm. Vào cuối thập niên tám mươi, sự sụp đổ của Liên Xô và sự tan giã của các nước Xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu… mọi sự giúp đỡ của các nước không còn, làm cho nền kinh tế nước ta vừa ra khỏi chiến tranh đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Trước bối cảnh trong nước và quốc tế như vậy, Đảng ta vẫn vững vàng, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua sóng gió; đề ra đường lối đổi mới, phát huy nội lực trên tinh thần tự lực, tự cường. Đại hội lần thứ XIII của Đảng tổng kết 35 năm đổi mới đã khẳng định: từ một nước nghèo kém phát triển, thu nhập thấp, nay đã thoát nghèo, trở thành nước đang phát triển, từ chỗ thiếu ăn nay ta đã đứng thứ nhất, nhì về xuất khẩu gạo, cán cân thương mại được cải thiện. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nước ta đã có quan hệ với 189/193 nước và tổ chức quốc tế; Đảng ta có quan hệ với nhiều Đảng cộng sản và các chính Đảng cẩm quyền. Tham gia và làm tốt vai trò Ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và Chủ tịch luân phiên hiệp hội ASEAN, tham gia tổ chức gìn giữ hòa bình thế giới…môi trường đầu tư, kinh doanh, tiềm lực, qui mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được nâng lên. (tham gia Hiệp định thương mại tự do EVFTA, hiệp định hợp tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương CPTPP, hiệp định bảo hộ đầu tư với Liên minh Châu Âu EVIPA…) Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, an sinh xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ …tiếp tục phát triển. Quốc phòng được tăng cường về tiềm lực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được bảo vệ vững chắc.

 

Thành phố Cần Thơ chào đón Xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: Nhũng chậu hoa cúc đang khoe sắc trước cổng Bảo tàng Quân khu 9.

     Những thành tựu trong suốt 35 năm đổi mới và 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hôi là thắng lợi vô cùng to lớn, vĩ đại, bởi trong thực hiện đất nước ta cũng gặp không ít khó khăn do bão lũ, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch bênh, trong sản xuất kinh doanh, nhất là hai năm nay ảnh hưởng của “sóng thần covid-19”, làm thiệt hai về người và của…Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, tạo nhiều dấu ân nổi bật: đất nước phát triển nhanh và bền vững; củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. “Với tất cả sự khiêm tốn chúng ta vẫn có thể nói rằng: đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” - Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

      Kỷ niệm 92 năm ngày sinh nhật Đảng ta, là Đảng chính danh, chính pháp; nhân dân ta vui mừng vì có Đảng tiên phong - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, đã kiên định thực hiện tôn chỉ mục đích, cương lĩnh xây dựng đất nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, tiến lên chủ nghĩa cộng sản theo con đường Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng ta vừa được tặng huân chương Lenin, huân chương cao quí của Đảng Cộng sản Nga, càng chứng tỏ Đảng ta trung thành với chủ nghĩa MAC- LENIN. Càng tự hào về Đảng, mỗi đảng viên, cán bộ và nhân dân ta ra sức xây dựng và bảo vệ Đảng, nâng cao cảnh giác đập tan mọi lời nói, hành động, âm mưu xuyên tạc làm giảm sút uy tín của Đàng và nhà nước ta, ra sức xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, tích cực đấu tranh chống mọi hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. Quyết tâm quyét sạch chủ nghĩa cá nhân, tăng cường chỉnh đốn, xây dựng Đảng, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng “như giữ gìn con ngươi của mắt mình.”- Hồ Chủ tịch

      Tại đại hội XIII Đảng ta đã xác định mục tiêu phát triển đất nước trong thời gian tới là: Đến năm 2025: là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; Đến năm 2030: là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến 2045: trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây cũng là mục tiêu phấn đấu lập thành tích chào mừng kỷ niệm Đảng ta tròn 100 tuổi (1930-2030) và 100 năm ngày thành lập nước (1945-2045) đồng thời lập thành tích mừng kỷ niệm lần thứ 120 (1890-2030) ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến. Toản Đảng, quân và dân ta phải ra sức học tập đạo đức, phong cách  của Bác Hồ kính yêu.

      Với niềm tin mãnh liệt vào Đảng kính yêu, với thắng lợi mà Đảng lãnh đạo đã thực sự cho ta sáng mắt, sáng lòng, Đảng đã đem lại cơm no, áo ấm cho toàn dân, độc lập, tự do cho dân tộc..chắc chắn nhân dân ta tin yêu và mãi mãi đi theo Đảng ta, Đảng của chúng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện; mãi mãi là niềm tin yêu của nhân dân ta, của dân tộc Việt Nam ta./.

                                                                         Trương Viết Hùng

                                                                          (Xuân Nhâm Dần 2022)