//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/NAM%202023/h1-Ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u%20B%E1%BB%99%20tr%C6%B0%E1%BB%9Fng.jpg

Đồng bằng sông Cửu Long đẩy mạnh, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ phát triển vùng.

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phối hợp UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long”

Vùng ĐBSCL là một trong 6 vùng kinh tế trọng điểm, là vựa lúa, đồng thời là vùng nuôi trồng, chế biến thủy hải sản lớn nhất nước. Những năm qua, ĐBSCL khẳng định vị thế trung tâm sản xuất, xuất khẩu lúa gạo, thủy hải sản, trái cây hàng đầu của cả nước, đóng góp quan trọng vào việc bảo đảm an ninh lương thực cũng như kim ngành xuất khẩu của quốc gia.

Bên cạnh tiềm năng, lợi thế to lớn thì vùng BBSCL vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đặc biệt là vùng được các nhà môi trường và tổ chức về môi trường ở trong nước và ngoài nước đánh giá là sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là do biến đổi khí hậu, nước biển dâng, hạn hán, xâm nhập mặn.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lẩn thứ 13 của Đảng khẳng định: “ Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển số để tạo phát triển bứt phá về năng suất, chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những đột phá chiến lược góp phần phát triển bền vững đất nước nói chung và vùng ĐBSCL nói riêng trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng nền kinh tế quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt tham gia các hoạt động tại hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, với tinh thần xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức và những tồn tại hạn chế, trên cơ sở định hướng phát triển KH,CN&ĐMST đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, tại hội thảo lần này, tôi mong muốn các đại biểu nghiên cứu, trao đổi, thảo luận đề xuất những giải pháp hiệu quả để triển khai thành công các mục tiêu của Đảng và Nhà nước đã đặt ra cho vùng ĐBSCL. Trong đó, tập trung làm rõ giải pháp, cơ chế, chính sách khuyến khích, nghiên cứu, ứng dụng, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ, đổi mới, chuyển giao công nghệ và tham gia chuỗi giá trị của doanh nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động; khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, đổi mới, công nghệ, bảo hộ và khai thác phát triển các tài sản trí tuệ, phát triển sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo….

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn phát biểu, các tỉnh thành trong vùng cần tập trung đẩy mạnh phát triển một số ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế và phù hợp với phương hướng phát triển KT-XH theo Nghị quyết số 13, ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị để làm động lực cho tăng trưởng với tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới.

Tại hội thảo, đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ KH&CN, tổ chức khoa học và công nghệ, Viện nghiên cứu, Trường Đại học, Sở KH&CN các tỉnh thành trình bày các tham luận về chiến lược KHCN&ĐMST đến năm 2030; Ứng dụng công nghệ tự động hóa đẩy mạnh phát triển vùng ĐBSCL; KHCN&ĐMST phục vụ phát triển vùng ĐBSCL; Vai trò KHCN phục vụ phát triển kinh tế tuần hoàn đối với một số sản phẩm chủ lực vùng ĐBSCL; Thực trạng giải pháp ứng dụng tiến bộ KHCN trong phát triển lúa gạo chất lượng cao vùng ĐBSCL; Ứng dụng và định hướng tiến bộ KHCN và chuyển đổi số phát triển ngành nghê nuôi cá tra vùng ĐBSCL… 

Bài và Ảnh: Phan Tại