Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ là nhiệm vụ quan trọng của Liên hiệp Hội

GS. TSKH Đặng Vũ Minh Chủ tịch LHH Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

GS. TSKH Đặng Vũ Minh Chủ tịch LHH Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

          Trong bài phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phạm Hữu Quảng – Chủ tịch LHH Hải Dương nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác phổ biến kiến thức (PBKT) khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khoa học công nghệ, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo. Mục đích của hội thảo là chia sẻ kinh nghiệm, cũng như thảo luận tìm ra những giải pháp có tính khả thi cao, mang lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động tuyên truyền, PBKT khoa học và công nghệ.

        Tiếp đó, báo cáo của ông Nguyễn Anh Quốc – Phó Chủ tịch LHH Hải Dương đã nêu rõ, LHH Hải Dương xác định hoạt động PBKT là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Trong những năm vừa qua, hoạt động PBKT của đơn vị thông qua các hình thức: xuất bản bản tin Khoa học và Ứng dụng, duy trì hoạt động của trang tin điện tử của LHH, tổ chức các lớp tập huấn, nói chuyện chuyên đề, hội nghị, hội thảo…Đáng chú ý, LHH Hải Dương từ năm 2009, đã xây dựng và thực hiện Đề án Phổ biến kiến thức, giúp hiệu quả của công tác PBKT được nâng cao rõ rệt. Một số kinh nghiệm cũng được chia sẻ, như: Xác định rõ vai trò của hoạt động PBKT, phối hợp chặt chẽ với các Hội thành viên; biết vận động và tranh thủ được sự hỗ trợ kinh phí.                                                            

        Các tham luận của các đại biểu tham dự hội thảo nêu rõ về công tác thông tin, tuyên truyền, PBKT của đơn vị mình, những khó khăn, hạn chế và chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực cũng như đề xuất các giải pháp. Các đại biểu mong muốn Đảng, Nhà nước xác định rõ hơn nữa tầm quan trọng của hoạt động PBKT trong hệ thống LHH, để từ đó có các chính sách cụ thể trong công tác tuyên truyền, PBKT, như chính sách về hỗ trợ, vận động tài chính, về đào tạo nguồn nhân lực…

         Hy vọng rằng những kinh nghiệm được chia sẻ trong Hội thảo sẽ giúp cho hoạt động tuyên truyền, PBKT của hệ thống LHH ngày càng hoàn thiện, và đạt được hiệu quả cao hơn nữa, góp phần nâng cao dân trí, phát triển xã hội.

 

Tin sưu tầm: Hoài Ân - Văn phòng Liên hiệp Hội

(Nguồn: vusta.vn)