Hội nghị tổng kết hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ năm 2014 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2015

             Ngày 31/01/2015 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ (Liên hiệp Hội) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014 và đề ra Phương hướng nhiệm vụ năm 2015 với sự chủ trì của Gs.Ts Nguyễn Bảo Vệ, Chủ tịch Liên hiệp Hội, các đồng chí trong Ban chấp hành, Chủ tịch các Hội thành viên, đơn vị trực thuộc cùng toàn thể viên chức Liên hiệp Hội tham dự.

            Được sự quan tâm của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở Ban ngành  Cần Thơ cùng với sự nổ lực của lãnh đạo và viên chức Văn phòng Liên hiệp Hội, năm 2014 Liên hiệp Hội đã đạt được nhiều thành quả đánh dấu bước trưởng thành đáng kể cả về mặt tổ chức lẫn các hoạt động chuyên môn và phong trào, tham gia đầy đủ và có hiệu quả các hoạt động do thành phố tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân giao: tổ chức Cuộc thi, Hội thi, phản biện quy hoạch tổng thể các quận/huyện; chủ động đề xuất và thực hiện thành công chương trình, dự án mang lại kế quả thiết thực cho thành phố như dự án Luật bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo tại Ô Môn, Cờ Đỏ, Thới lai; phối hợp thực hiện tốt dự án phòng chống HIV/AIDS của Quỹ Toàn cầu; liên tịch với Sở Tài nguyên và Môi trường; điều phối và hỗ trợ các Hội thành viên về mặt tổ chức cũng như công tác chuyên môn đạt nhiều kết quả.

            Nhằm tiếp tục phát huy thành quả đạt được đồng thời củng cố và nâng cao năng lực cán bộ, viên chức Văn phòng Liên hiệp Hội, các Hội thành viên trong thực hiện nhiệm vụ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho năm 2015, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tập hợp trí thức phục vụ phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa thành phố Cần Thơ, đẩy mạnh hoạt động tư vấn phản biên và giám định xã hội của các nhà khoa học và các hội thành viên (xem báo cáo chi tiết bên dưới).

Báo cáo tổng kết năm 2014

Bài viết: Thúy Kiều - Văn phòng Liên hiệp Hội