Hoạt động tuyên truyền cho Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Cần Thơ (2014-2015)

Thực hiện theo kế hoạch tuyên truyền Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Cần Thơ (2014-2015).  Thường trực Ban tổ chức Hội thi đã tổ chức hoạt động tuyên truyền:

          - Tổ chức họp báo, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin truyền thông lập kế hoạch và triển khai họp báo với sự tham dự của gần 50 đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị, trong đó có gần 20 đại diện các báo, cơ quan thông tấn trên địa bàn;

          - Đăng thể lệ trên Báo Cần Thơ: 8 số vào thứ 3 hàng tuần;

          - Tuyên truyền trên sóng PTTH 16 kỳ

          - Phối hợp lãnh đạo các quận huyện, các đơn vị thành phố, và Ban quản lý khu công nghiệp để tuyên truyền Hội thi sâu và rộng.

          Tổng số đơn vị tuyên truyền trực tiếp: 9

          Tổng số người tham dự: 127

          - Ban tổ chức đã có văn bản đến các đơn vị để phối hợp tuyên truyền sâu, rộng trong ngành: đã gởi cho 26 đơn vị, là các đơn vị sự nghiệp của ngành nông nghiệp, y tế, giáo dục, các trường ĐH, các DN và trực tiếp đến các hộ dân cánh đồng lớn của Vĩnh Thạnh; với gần 3.000 tờ bướm thể lệ.

 

  • Các đơn vị tuyên truyền trực tiếp:

1/ UBND Huyện Thới Lai.

          Ông Nguyễn Hoàn Đức Chủ trì tuyên truyền Hội thi 

          Số người tham dự là 10 người, đại diện các cơ quan, đoàn thể;

2/ UBND Quận Cái Răng.

          Ông Phạm Hùng Thống, Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân  và Ủy ban nhân dân quận Cái Răng, chủ trì tuyên truyền Hội thi.

          Số người tham dự là 13 người

3/UBND Huyện Phong Điền

           Ông: Nguyễn Văn Sử, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBNDchủ trì tuyên truyền Hội thi.

          Số người tham dự là 13 người

4/ UBND Quận Ô Môn

          Bà Trần Thị Hồng Yến, Phó trưởng phòng kinh tế quận Ô Môn, chủ trì tuyên truyền Hội thi.

          Số người tham dự là 8 người đại diện các phòng, đơn vị của quận

5/ UBND Huyện Cờ Đỏ

          Bà Trần Thị Hòa, chuyên viên Phòng kinh tế và hạ tầng Huyện Cờ Đỏ, chủ trì tuyên truyền Hội thi.     

          Số người tham dự là 7 người, đại diện các phòng, đơn vị, của huyện.

6/UBND Quận Thốt Nốt

          Ông Nguyễn Hữu Tặng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Thốt Nốt, chủ trì tuyên truyền Hội thi.     

          Số người tham dự là 21 người, đại diện các phòng, đơn vị, một số DN của quận.

7/UBND Huyện Vĩnh Thạnh

          Ông Nguyễn Văn Phoal, trưởng phòng kinh tế và hạ tầng Huyện Vĩnh Thạnh, chủ trì tuyên truyền Hội thi.

          Số người tham dự là 19 người, đại diện các phòng, đơn vị của huyện

8/Sở cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

          Đại tá Vũ Văn Tảo, chủ trì tuyên truyền Hội thi.

          Số người tham dự 26 người là lãnh đạo các phòng trực thuộc Sở

 

9/Khu Công nghiệp Trà Nóc

          Ông Trần Minh Kiệt, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, chủ trì tuyên truyền Hội thi.

          Số người tham dự đại diện 10 DN.

 

          Nhìn chung, các đơn vị, địa phương đã nhiệt tình ủng hộ trong hoạt động tuyên truyền, vận động của BTC Hội thi; những đơn vị được lãnh đạo Đảng hoặc UBND quan tâm chủ trì, hiệu quả tuyên truyền sẽ đạt cao hơn số lượng tham dự đông hơn như Thốt Nốt, Phong Điền, Cái Răng, Vĩnh Thạnh, Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy.

 

Bài viết: Nguyễn Ý Nguyện - Liên hiệp Hội