//custa.cantho.gov.vn/files/images/ANH%20THANG%207.2021/THANG%2010.2021/IMG_8323.jpg

Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ VI Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ (2021-2026) thành công tốt đẹp

Ngày 21/10/2021, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Thực Hiện – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

 

Ban chấp hành nhiệm kỳ VI ra mắt Đại Hội

 

Liên hiệp Hội Cần Thơ, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2021 trong bối cảnh thành phố Cần Thơ có nhiều thuận lợi, cơ hội là thành phố tập trung thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong giai đoạn tới; những chủ trương định hướng về tập hợp trí thức; về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội Cần Thơ; phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Bên cạnh đó hoạt động Liên hiệp Hội Cần Thơ trong nhiệm kỳ gặp không ít khó khăn hạn chế, ảnh hưởng lớn nhất do đại dịch Covid-19, việc vận động tập hợp trí thức các Hội thành viên, hoạt động hội thảo, tập huấn hạn chế;…Nhưng với sự đoàn kết, sáng tạo tập thể Ban Chấp hành Liên hiệp Hội Cần Thơ đã tổ chức triển khai thành công Nghị quyết Đại hội Liên hiệp Hội Cần Thơ lần thứ V với những kết quả khả quan.

Với tinh thần “Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển”, Liên hiệp Hội Cần Thơ và các Hội thành viên, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong nhiệm kỳ qua đã nỗ lực phấn đấu thực hiện xây dựng Liên hiệp Hội xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội thực sự vững mạnh, tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, xây dựng thành phố Cần Thơ theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị khoá XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Chủ tịch UBND TPCT Nguyễn Thực Hiện (hàng đầu thứ 3 bên trái qua) chụp ảnh cùng Ban Thường vụ nhiệm kỳ VI

 

Mục tiêu nhiệm kỳ VI (2021-2026) của Liên hiệp Các Hội KH&KT tp. Cần Thơ

- Tiếp tục phát huy thành tích, kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2021- 2026, tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức Liên hiệp Hội Cần Thơ và các Hội thành viên thực hiện tốt chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các chuyên gia giỏi, tâm huyết để chủ động tham mưu, đề xuất cho thành phố những vấn đề trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội; đóng góp có hiệu quả vào quá trình xây dựng thành phố Cần Thơ thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, trung tâm động lực phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể các nhiệm vụ như sau:

- Liên hiệp Hội Cần Thơ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình, nhiệm vụ mới. Tập trung củng cố, kiện toàn Liên hiệp Hội Cần Thơ và các Hội thành viên vững mạnh theo tinh thần Kết luận số 93-KL/TW ngày 20-11-2020 của Ban Bí thư “Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16-4-2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tập hợp, đoàn kết và phát huy dân chủ trong nghiên cứu và sáng tạo khoa học và công nghệ của đội ngũ trí thức, nhà khoa học; thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương nói chung và trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ nói riêng.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan góp ý, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về các văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động của Liên hiệp Hội theo quy định pháp luật; đồng thời, cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ để đẩy mạnh hoạt động Liên hiệp Hiệp Cần Thơ trong thời kỳ mới.

- Thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm về truyền thông và phổ biến kiến thức, công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội.

- Đẩy mạnh Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố, góp phần thúc đẩy sáng kiến, sáng chế, đổi mới, khởi nghiệp Khoa học công nghệ trong thời kỳ cách mạng 4.0.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân thành phố Cần Thơ  Dự họp cùng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới trong phiên họp đầu tiên.

 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm có 33 Ủy viên, 11 Ủy viên Ban Thường vụ, Tiến sĩ Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch nhiệm kỳ V tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp Hội Cần Thơ, 03 Phó Chủ tịch gồm: TS. Ngô Anh Tín – Thành ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN; TS. Nguyễn Phương Toại – Nguyên Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế cần Thơ; ThS. Nguyễn Thị Kiều – Nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát tiển Nông thôn, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn TP. Cần Thơ.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với sự quyết tâm cao, quyết tâm đạt nhiều thành tích trong nhiệm kỳ VI góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

Thừa ủy quyền Liên hiệp Hội Việt Nam, TS Trần Ngọc Nguyên – Chủ tịch Liên hiệp Hội Cần Thơ trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật” cho các cá nhân.

Dịp này, Liên hiệp Hội Việt Nam cũng đã tặng Kỷ niệm chương “vì sự nghiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật” cho 16 cá nhân, tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 07 cá nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tăng Bằng khen cho 04 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ban thông tin Liên hiệp Hội Cần Thơ.