Thông cáo báo chí "Chương trình Giới thiệu giải pháp hội họp trực tuyến và truyền thông số 4.0"