Thông báo các tin, bài đã nhận được trong tháng 10/2015

Từ ngày 01/10/2015 đến ngày 05/10/2015, Ban biên tập trang thông tin điện tử Liên hiệp và Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ đã nhận được các tin, bài viết của các ông bà sau đây:

1. Tìm hướng đi mới cho hoạt động của trung tâm điện tử - tin học và ngoại ngữ (Th.s Trịnh Quang Minh)

2. Kê Nội Kim (BSCKII Nguyễn Văn Út-Chủ tịch Hội Y học Cần Thơ)

3. Tìm hiểu di chúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh (BSCKII Nguyễn Văn Út-Chủ tịch Hội Y học Cần Thơ)

 

Ban biên tập sẽ nghiên cứu và lần lượt sử dụng, cảm ơn sự cộng tác của các ông bà.