THÔNG BÁO KẾT QUẢ xét chọn và tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thành phố Cần Thơ, năm 2021

 
 
 
 
 
 
XEM DANH SÁCH CHI TIẾT TẠI ĐÂY