Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật & Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ

 
XEM NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY