//custa.cantho.gov.vn/files/images/THANG%2011.2021/thi%20dua.jpg

Tổng kết thi đua Khối các Hội có tính chất đặc thù số 1

 

Ngày 22/12/2021 tại trụ sở Hội Chữ Thập đỏ Cần Thơ (Khối trưởng Khối thi đua năm 2021), các Hội trong Khối Thi đua các Hội có tính chất đặc thù số 1 gồm: Hội Chữ Thập đỏ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị và Liên minh Hợp tác xã đã tổ chức tổng kết thi đua khối năm 2021.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến hầu hết hoạt động của các Hội, tuy nhiên với sự nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, các Hội đã sáng tạo, thích ứng và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

Các cấp Hội Chữ Thập đỏ thực hiện các hoạt động công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2021 đạt 162,760 tỷ đồng, đạt 107% so với năm 2020 tăng trên 10 tỷ đồng. Trong đó có phong trào phòng chống Covid-19 trị giá trên 11 tỷ đồng, công tác xã hội nhân đạo gần 121 tỷ đồng.

Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật: Tổ chức thành công Đại hội VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Lãnh đạo chủ chốt, Tham mưu tổ chức xét chọn và tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thành phố Cần Thơ, tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng với nhiều giải pháp sáng tạo được đánh giá cao.

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị đã thực hiện 15 dự án, chương trình, đồng thời vận động các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài và các nhà tài trợ thực hiện các dự án mới, với tổng giá trị vận động và thực hiện gần 10 tỷ đồng. Các chương trình, dự án thực hiện năm 2021 tập trung xây nhà, cầu, hỗ trợ nhóm đối tượng yếu thế: người nghèo, trẻ em; hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Liên minh Hợp tác xã tư vấn, hỗ trợ cho trên 350 lượt HTX với trên 650 lượt nội dung về thủ tục thành lập HTX. Làm cầu nối, giới thiệu các công ty, doanh nghiệp, HTX liên kết, hợp tác với HTX trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm chủ lực của HTX trong nông nghiệp, giúp HTX có đầu ra ổn định cho thành viên.

Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật đẩy mạnh sáng tác bài hát, tuyên truyền, cổ động về phòng chống dịch Covid-19, tổ chức triển lãm, giao lưu liên kết với các tỉnh bạn về Mỹ thuật, nhiếp ảnh.

Với những kết quả đạt được, các Hội đã thống nhất đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố tặng Cờ Thi đua cho Hội Chữ Thập đỏ, Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố.

Bà Huỳnh Thanh Thảo, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ (thứ 4 từ phải sang) bàn giao chức Khối trưởng thi đua năm 2022 cho ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (thứ 3 từ trái sang).

 

Dịp này, Hội Chữ Thập đỏ cũng đã bàn giao chức Khối trưởng Khối thi đua năm 2022 cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ.

Hoài Ân