//custa.cantho.gov.vn/files/images/tin-tuc/anh cau vam cong.jpg

Hội thảo định hướng “Chương trình phòng chống HIV/AIDS-dự án Cầu Vàm Cống (CW3A) thuộc dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông”.

Hội thảo định hướng “Chương trình phòng chống HIV/AIDS-dự án Cầu Vàm Cống (CW3A) thuộc dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông”.

Ngày 15/6/2014 tại văn phòng Hội Kế hoạch hóa Gia đình thành phố Cần Thơ diễn ra hội thảo định hướng “Chương trình phòng chống HIV/AIDS-dự án Cầu Vàm Cống (CW3A) thuộc dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông” do hội Kế hoạch hóa Gia đình, ban quản lý dự án và các đơn vị hữu quan tổ chức.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Kim Ngọc, Chủ tịch Hội, chủ nhiệm chương trình, dự án được thực hiện trong vòng 4 năm với tổng kinh phí 590.000.000 đồng, thông qua hoạt động truyền thông, khám sàng lọc, sử dụng bao cao su, mục tiêu dự án là nâng cao nhận thức về phòng chống HIV/AIDS cho công nhân đang tham gia xây dựng cầu Vàm Cống. Kết thúc dự án sẽ có 100% công nhân tiếp cận dịch vụ phòng chống HIV/AIDS và 80% công nhân thay đổi hành vi, nhận thức về phòng chống HIV/AIDS.

Văn phòng Liên hiệp Hội