//custa.cantho.gov.vn/files/images/tin-tuc/anh bhyt.jpg

Nâng cao nhận thức về luật và những sữa đổi bổ sung luật bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo

Nâng cao nhận thức về luật và những sữa đổi bổ sung luật bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo

Dự án Nâng cao nhận thức về luật và những sữa đổi bổ sung luật bảo hiểm y tế (BHYT) cho hộ cận nghèo tại Ô Môn, Cờ Đỏ, Thới Lai của thành phố Cần Thơ do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Cần Thơ (Liên hiệp Hội) thực hiện với sự tài trợ của Quỹ hỗ trợ Sự tham gia của Người dân và Trách nhiệm giải trình, thuộc Chương trình Quản trị công và Cải cách Hành chính, giai đoạn II hiện nay đã đi vào giai đoạn trọng tâm của dự án.

 

 

                                                 Hình: Người dân đăng ký tham gia BHYT

 

Theo lộ trình, trong tháng 7 năm 2014 ban quản lý dự án sẽ tổ chức “Tọa đàm Tăng cường sự tham gia của người dân và trách nhiệm giải trình của cơ quan chức năng với người dân trên địa bàn dự án” nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp xúc, phản ảnh những vấn đề liên quan đến Luật BHYT và góp ý các nội dung dự thảo, sửa đổi bổ sung Luật; dự kiến có khoảng 25-30 người dân đại diện cho các hộ cận nghèo tại mỗi địa bàn tham gia chấp vấn.

Được biết trong thời gian qua Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Cần Thơ đã tiến hành điều tra, khảo sát 160 hộ cận nghèo nhằm tìm hiểu về tình hình mua, sử dụng và những vấn đề liên quan đến chính sách BHYTcủa người dân hộ cận nghèo; những  góp ý cho việc sữa đổi, bổ sung luật BHYT trong thời gian tới. Liên hiệp Hội cũng đã tiến hành tập huấn về luật và những sữa đổi bổ sung luật bảo hiểm y tế cho hơn 300 hộ cận nghèo tại ba địa bàn dự án. Hiệu quả là sự thay đổi nhận thức của các đối tượng về BHYT, giúp các hộ cận nghèo thấy được tầm quan trọng và lợi ích của việc tham gia BHYT. Quan trọng hơn là giúp người tham gia nắm bắt được quyền lợi BHYT, các quy định của luật BHYT, các chính sách cho hộ cận nghèo. Sau buổi tập huấn có sự chuyển biến trong nhận thức của người tham gia, cụ thể có 100% bà con tham gia tập huấn đăng ký mua BHYT, từ đó có thể họ sẽ chính là những tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng giúp cho mọi người hiểu và thấy được lợi ích của việc tham gia BHYT vì sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội.

Thúy Kiều-VP Liên hiệp Hội