//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/NAM%202023/ABC.jpg

Tổng kết chương trình phối hợp nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và các Tổ chức Chính trị - xã hội, đoàn thể.

 

Ngày 25/4/2023 tại Hội trường Sở Tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2018-2022 và Ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2025 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và các Tổ chức Chính trị - xã hội, đoàn thể. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo các Tổ chức Chính trị - xã hội thành phố Cần Thơ và cơ quan truyền thông đến dự và đưa tin.

 

             Tại Hội nghị đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua dự thảo báo cáo tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022, điểm qua một số hoạt động và phong trào được triển khai thực hiện như: ra quân làm vệ sinh môi trường; nâng cao kiến thức quần chúng tham gia bảo vệ môi trường; Hoạt động phối hợp xây dựng các mô hình cộng đồng tham gia tự quản bảo vệ môi trường; Hoạt động ký kết Kế hoạch phối hợp với các Tổ chức Chính trị - xã hội, đoàn thể cấp thành phố (Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn lao động, Thành đoàn, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật) để chủ động lồng ghép, tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường theo nhiệm vụ chính của từng tổ chức. Việc phối hợp này cơ bản đã đạt được một số kết quả thiết thực: tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường.

Bà Nguyễn Thị Kiều – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và

Kỹ thuật ký kết chương trình phối hợp năm 2023-2025

Cũng tại Hội nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2025 với Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm phát huy tối đa tiềm lực trí tuệ của đội ngũ khoa học kỹ thuật và công nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường và sự nghiệp phát triển thành phố Cần Thơ.

Tin ảnh: Hoàng Nhã