//custa.cantho.gov.vn/files/images/ANH%20THANG%207.2021/THANG%2010.2021/IMG_8431.jpg

Liên hiệp Hội Việt Nam gửi Thư chúc mừng Đại hội Liên hiệp Hội Cần Thơ

Ngày 21/10/2021, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam không thể tham dự chỉ đạo Đại hội, có gửi lẵng hoa và thư chúc mừng gửi Đại hội. Chúng tôi xin giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng Đại hội.