//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/NAM%202023/h-PhoChuTichHe.jpg

Thành tựu trong đổi mới ứng dụng và chuyển giao công nghệ

Năm 2022, hoạt động Khoa học công nghệ (KH&CN) đã triển khai 11 nhiệm vụ và nghiệm thu được 10 nhiệm vụ, các nhiệm vụ này sau khi hoàn thiện kết quả nghiên cứu đều được chuyển giao ứng dụng vào thực tế. Công tác hướng dẫn xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng đạt nhiều kết quả.  

Hoạt động phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) đạt nhiều kết quả tích cực, thành phố ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST thành phố giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu tiếp tục hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển các loại hình DN có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và ĐMST trong DN, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố nhanh và bền vững.

Nổi bật trong năm 2022, đã tổ chức thành công Ngày hội Khởi nghiệp ĐMST vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 – Techfest Mekong 2022 với sự chủ trì của Bộ KH&CN và UBND TP Cần Thơ, thu hút hàng trăm chuyên gia, nhà đầu tư, gần 3.000 lượt  khách tham quan, quy tụ 120 gian hàng triển lãm, trưng bày trực tiếp và  30 gian hàng trực tuyến giới thiệu các sản phẩm dự án khởi nghiệp ĐMST và sản phẩm KHCN đến từ các tỉnh ĐBSCL.

Thị trường công nghệ có nhiều khởi sắc, thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động kết nối cung - cầu, triển lãm, tư vấn với sự tham gia của nhiều thành phần đến từ các địa phương trong cả nước, đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong nghiên cứu khoa học, góp phần thương mại hóa các kết quả nghiên cứu KHCN. 

Với mức kinh phí được phân bổ hơn 57 tỷ đồng cho hoạt động KHCN năm 2023,  Sở KH&CN thành phố tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Thành ủy, UBND đã phê duyệt; dự kiến triển khai và nghiệm thu 10 đề tài, dự án cấp thành phố, theo hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ ưu tiên, công nghệ cao trong các lĩnh vực phục vụ phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết ngành KH&CN TP Cần Thơ năm 2022, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè yêu cầu ngành KH&CN tham mưu xây dựng cơ chế chính sách hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, tạo thuận lợi thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN; ngành KH&CN phải đi đầu trong chuyển đổi số; tăng cường nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng các công nghệ cao; công nghệ 4.0 như công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ chế biến, chế tạo… đưa các công trình nghiên cứu khoa học vào ứng dụng thực tiễn; tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược, với các địa phương phát triển về KHCN, ĐMST như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Tiếp tục thực hiện chặt chẽ hơn về quản lý nhà nước và tăng cường tiềm lực KH&CN qua các dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao nguồn nhân lực.

Đẩy mạnh triển khai các chương trình nghiên cứu, các nhiệm vụ hợp tác liên vùng; mở rộng, phát huy hiệu quả hoạt động của mạng lưới tổ chức KHCN, DN khoa học và công nghệ. Tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ Bộ để đẩy nhanh quá trình nâng cấp hạ tầng, thiết bị, nâng cao tiềm lực KH&CN của thành phố.

Ảnh: Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè phát biểu tại Hội nghị Tổng kết ngành KH&CN TP Cần Thơ năm 2022.

Bài và ảnh: Phan Tại