//custa.cantho.gov.vn/files/images/THANG%2011.2021/NAM%202022/chu%20toa%20hoi%20nghi.jpg

Sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2022 Khối thi đua các Hội có tính chất đặc thù số 1

 

Ngày 07/7/2022 tại Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Cần Thơ, Khối Thi đua các Hội có tính chất đặc thù số 1 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Hội: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Khối trưởng), Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị (Khối phó), Liên hiệp các Hội Văn học và Nghệ thuật, Hội Chữ thập đỏ, Liên Minh hợp tác xã và đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố.

Lãnh đạo Ban Thi đua – khen thưởng thành phố và các Hội trong Khối thi đua tại Hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2022, Các đơn vị trong Khối đã đẩy mạnh phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025). Các phong trào thi đua của các đơn vị gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn Khối theo tinh thần Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phát động phong trào thi đua năm 2022. Thực hiện chủ đề năm 2022: “Tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; thích ứng an toàn, linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội thành phố”. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và hội viên; triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo chung của Khối, đồng thời đề xuất Khối trưởng tổ chức các hoạt động chung và tổ chức 01 cuộc Hội thảo chung về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế chính sách của Khối vào 6 tháng cuối năm 2022; Đề nghị Ban Thi đua - khen thưởng hướng dẫn thủ tục khen thưởng nhiệm kỳ cho các tổ chức Hội thành viên nhằm chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội vào năm 2023.

             Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố (Khối trưởng) ghi nhận tất cả ý kiến góp ý. Đồng thời thông tin thêm trong Quý III/2022, Khối sẽ tổ chức cuộc họp để chuẩn bị và thống nhất nội dung cho buổi làm việc với Thường trực Thành ủy. Thống nhất với đề xuất tổ chức các hoạt động chung của Khối, Khối trưởng sẽ gửi văn bản xin chủ trương của cơ quan có thẩm quyền, dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2022. Vào cuối tháng 7 năm 2022, Khối trưởng sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo chuyển đổi số, đề nghị các thành viên Khối cùng tham dự và đề xuất nhu cầu về các nội dung cần chuyển đổi số của đơn vị để Ban Tổ chức hỗ trợ thực hiện.   

Hoài Ân.