//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/NAM%202023/THANG%202%263/thi%20dua%20cum%209.jpg

Ký kết giao ước thi đua cụm thi đua số 9 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố khu vực Nam Sông Hậu

Ngày 21/3/2023, tại thành phố Cần Thơ, Cụm thi đua số 9 thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) Việt Nam tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT trong cụm thi đua số 9 ký kết giao ước thi đua.

 

Dự buổi ký kết có GS.TS Nguyễn Văn Phước - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội TPHCM, cùng lãnh đạo Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố cụm thi đua số 9: Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang và cơ quan báo đài dự đưa tin.

Theo đó, năm 2023, Liên hiệp Hội Cần Thơ giữ vai trò cụm trưởng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đóng góp về dự thảo quy chế hoạt động của cụm thi đua số 9, kế hoạch thi đua, tiêu chí chấm điểm,…trong đó nhấn mạnh đến phát huy vai trò của Liên hiệp Hội trong phát triển khoa học - công nghệ ở từng địa phương.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố trong cụm thi đua số 9 đã tiến hành ký kết giao ước thi đua. Theo đó, nội dung chính ký kết thi đua gồm các lĩnh vực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của liên hiệp Hội, gồm: Quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với trí thức khoa học và công nghệ; Công tác xây dựng phát triển hội và kiện toàn tổ chức bộ máy Liên hiệp Hội; Điều hòa, phối hợp và hỗ trợ hoạt động của các Hội thành viên; Tăng cường mối liên kết phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền các đoàn thể chính trị - xã hội; Công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ, tôn vinh trí thức tiêu biểu; Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Hoạt động nghiên cứu khoa học; Tuyên truyền phổ biến kiến thức.

 

Tin, ảnh: Hoài Ân