//custa.cantho.gov.vn/files/images/THANG%2011.2021/NAM%202022/ky%20ket%2018.5.jpg

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ

 

Sáng ngày 17-5 tại hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã diễn ra buổi Ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Khoa học và Công nghệ thành phố. Buổi ký kết có sự tham dự của ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch Liên hiệp Hội, Ông Ngô Anh Tín - Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ, Ông Phạm Trường Yên - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Ban Thường vụ Liên hiệp Hội, các Hội thành viên và cơ quan báo đài đến tham dự và đưa tin.

  Nhằm chào mừng Ngày Khoa hoc và Công nghệ Việt Nam 18/5, Đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ với những nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức và năng lực khoa học cho nông dân thực hiện kinh tế nông nghiệp, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số; vận động các nhà khoa học và các tổ chức xã hội và nghề nghiệp tham gia xây dựng nông thôn mới; đô thị sinh thái; tăng cường hoạt động khuyến nông, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất, bảo vệ môi trường nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu,…

Đại biểu tham dự buổi ký kết

Song song đó Liên hiệp Hội cũng đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ với Sở Khoa học và Công nghệ với những nội dung trọng tâm: vận động tập hợp trí thức, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về khoa học và công nghệ, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thực hiện hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội; tổ chức các Hội thi, Cuộc thi, sự kiện khoa học và công nghệ; tổ chức ngày khoa học và công nghệ Việt Nam, vận động và tôn vinh trí thức nhà khoa học tiêu biểu.

Đó là những nội dung tiêu biểu buổi ký kết, với tinh thần hợp tác ngày càng gắn kết hơn trong các hoạt động khoa học và công nghệ trong những năm tiếp theo buổi ký kết diễn ra thành công tốt đẹp.

Tin, ảnh: Nhã Lê