//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/hinh%20BTC%20Hoi%20thi.jpg

Họp Ban Tổ Chức Hội Thi Sáng Tạo Kỹ Thuật Thành Phố Cần Thơ Lần Thứ 12 (2022 – 2023): Đẩy Mạnh Công Tác Tuyên Truyền Vận Động

 

Sáng ngày 18/10/2022, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP. Cần Thơ lần thứ 12 năm 2022 - 2023 (Hội thi) tổ chức cuộc họp tại Hội trường UBND thành phố. Chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; cùng các thành viên Ban Tổ chức là lãnh đạo các Sở Ban ngành, Đài Phát thanh và Truyền hình, các Hội, Trường Đại học trên điạ bàn thành phố.

Tại Cuộc họp, đồng chí Trần Ngọc Nguyên – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố - Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi thông qua Báo cáo Tổng kết Hội thi lần thứ 11 (2020 – 2021) và đồng chí Nguyễn Thị Kiều – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố thông qua Dự thảo Kế hoạch Triển khai Hội thi lần thứ 12 (2022 – 2023). Buổi làm việc đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp tích cực của các thành viên Ban Tổ chức để hoàn thiện Kế hoạch, Thể lệ Hội thi cũng như ghi nhận được nhiều đề xuất cho công tác tuyên truyền phổ biến Hội thi rộng rãi đến toàn thể cán bộ công nhân viên chức, người lao động, sinh viên trên toàn thành phố; các chính sách hỗ trợ tác giả dự thi; cách thức nộp hồ sơ thuận tiện và dễ dàng hơn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Kết thúc buổi họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND thành phố đưa ra kết luận: Sau nhiều năm tổ chức, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Cần Thơ đã nhuần nhuyễn trong công tác vận động, các kết quả đạt được từ Hội thi ngày càng có ý nghĩa thiết thực, từng bước nâng cao chất lượng, công tác tổ chức và chấm thi được thực hiện nghiêm túc, khách quan từ đó khuyến khích được sự sáng tạo của các tập thể và cá nhân vận dụng trong đời sống thực tiễn, vừa tôn vinh sáng tạo vừa ứng dụng có hiệu quả trong phát triển  kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân. Tuy nhiên một số ngành và địa phương quan tâm đến Hội thi chưa tương xứng nên có những lĩnh vực dự thi chưa nhiều, các doanh nghiệp chưa mặn mà dự thi. Vì vậy, Hội thi năm nay cần tập trung vận động tuyên truyền sao cho đạt được mục đích ý nghĩa, kịp thời phát hiện tài năng sáng tạo trong các lĩnh vực, ứng dụng có hiệu quả và nhân rộng trong đời sống xã hội, gắn với đổi mới sáng tạo trên tinh thần thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030 tầm nhìn 2045 là thành phố sinh thái, văn minh hiện đại mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

Tin và ảnh: Y Phụng