//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/ong%20He.jpg

Hội thảo khoa học “Đánh giá 10 năm tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật (2012-2022) góp phần phát triển kinh tế xã hội Đồng bằng sông Cửu Long”

 

Ngày 3/11/2022 tại hội trường Đoàn An Điều dưỡng 30 Cần Thơ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá 10 năm tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật (2012-2022) góp phần phát triển kinh tế xã hội Đồng bằng sông Cửu Long”. Đến dự có ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh ĐBCSL, các sở ban ngành thành phố, các hội thành viên, cơ quan báo đài đến dự và đưa tin.

Hội thi sáng tạo kỹ thuật các tỉnh ĐBSCL qua hơn 10 năm tổ chức đã thu hút 5.049 giải pháp tham gia dự thi, trong đó: 1.550 giải pháp đạt giải cấp tỉnh, thành phố; 52 giải pháp đạt giải toàn quốc; 32 giải pháp được ghi danh Sách vàng sáng tạo Việt Nam.

Từ năm 1998 Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Cần Thơ qua 11 lần tổ chức, đến nay là lần thứ 12. Việc tổ chức Hội thi được sự quan tâm ủng hộ và đánh giá cao của UBND thành phố, các sở, ngành, đơn vị có liên quan. Tính riêng 10 năm tổ chức gần đây, tổng số lượng giải pháp kỹ thuật tham gia dự thi là 430 có 159 giải pháp đạt giải cấp thành phố, 8 giải pháp đạt giải toàn quốc và 8 giải pháp được ghi danh Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo Ông Nguyễn Ngọc Hè – Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết “Hội thi sáng tạo kỹ thuật được tổ chức hai năm một lần nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong công nhân, nông dân, các nhà khoa học, nhà quản lý, đặc biệt quan tâm phong trào tuổi trẻ sáng tạo; phát hiện tài năng sáng tạo; ứng dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Cần Thơ nói riêng và cả vùng ĐBSCL nói chung”.

Tại Hội thảo, đại biểu các tỉnh ĐBSCL chia sẽ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình tổ chức, đồng thời đưa ra những giải pháp, cách thức nhằm nâng cao chất lượng trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện Hội thi trong thời gian tới.

Hội thảo khoa học Đánh giá 10 năm tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật (2012 – 2022) góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL một lần nửa ghi nhận những đánh giá về hiệu quả trong công tác tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức, kết nối nguồn lực hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo nhằm thúc đẩy tiềm năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của toàn vùng ĐBSCL, hội thảo diễn ra thành công và kết thúc cùng ngày.

 

Tin ảnh: Hoàng Nhã