//custa.cantho.gov.vn/files/images/z4926377729581_c052821a40df3ca11fded1dfc49a31c0.jpg

HỘI THẢO CƠ CHẾ PHỐI HỢP CẤP VÙNG CHO LIÊN KẾT SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Sáng ngày 24 tháng 11 năm 2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ tổ chức Hội thảo tư vấn phản biện Cơ chế phối hợp cấp vùng cho liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ.

Tham dự Hội thảo gồm đại biểu các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Sở ban ngành thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất và kết nối tiêu thụ nông sản trên địa bàn thành phố. Hội thảo nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng hoạt động phối hợp đồng thời đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long, hướng tới một nền kinh tế nông nghiệp phát triển với thành phố Cần Thơ là trung tâm động lực của vùng.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã báo cáo tham luận về thực trạng và giải pháp trong liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long; vai trò của chuyển đổi số trong thương mại nông sản; kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp vùng; kết nối hạ tầng giao thông, logistics trong tiêu thụ nông sản. Bên cạnh đó, Hội thảo còn nhận được các tham luận về xây dựng chuỗi liên kết ngành hàng trong nông nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long; liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long, phát triển nền nông nghiệp tích hợp đa giá trị;… Việc xây dựng liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ nhằm tạo ra động lực quan trọng thúc đẩy quá trình hiện đại hóa của vùng đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Cần Thơ làm trung tâm. Mục tiêu đến năm 2030, trở thành hạt nhân của nền kinh tế nông nghiệp hiện đại vùng đồng bằng sông Cửu Long, thực hiện đầy đủ chức năng liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản với vai trò dẫn dắt, thúc đẩy và hỗ trợ mạnh mẽ hoạt động kinh tế nông nghiệp toàn vùng. Vì thế, cần có cơ chế phối hợp cấp vùng cho liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ.

Ông Lê Thanh Tùng – Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt chủ trì thảo luận tại Hội thảo

Buổi Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với sự thảo luận, đóng góp trao đổi ý kiến và đề xuất nhiệt tình từ phía Liên hiệp Hội các tỉnh khu vực, các hợp tác xã, doanh nghiệp. Ông Lê Thanh Tùng – Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt đã chỉ ra thực trạng, những khó khăn và giải pháp trong liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cũng trong dịp này, ông Nguyễn Tấn Nhơn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ đã phổ biến một số chính sách ưu đãi Trung tâm liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội.

Y Phụng