//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/dai%20hoi.jpg

Đại hội Hội Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng thành phố Cần Thơ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2022

 

Sáng ngày 26/10/2022 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Cần Thơ  tiến hành Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 tại Nhà khách Tây Nam. Đến dự đại hội có đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố, Sở Công thương, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, các Sở ban ngành thành phố, Cục quản lý thị trường… các chi hội, doanh nghiệp, đại biểu khách mời và cơ quan báo đài đến dự và đưa tin.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã hoạt động rộng khắp trên toàn địa bàn thành phố, thực hiện được nhiều công việc, tạo tiền đề và tiếp tục phát huy trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tại Đại hội đã thông qua Báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội và Báo cáo công tác Kiểm tra nhiệm kỳ III (2016-2021). Đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ; Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung nhiệm kỳ IV (2022-2027); Sau thời gian làm việc nghiêm túc Đại hội đã thống nhất bầu 31 thành viên tham gia Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhiệm kỳ IV (2022-2027). Ông Đỗ Văn Dũng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhiệm kỳ IV, 2022-2027.

Description: C:\Users\Admin\Desktop\IMG_9791.JPG

Ban chấp hành mới Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhiệm kỳ IV

(2022-2027) ra mặt trước Đại Hội

Với tinh thần nhiệt huyết Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tiếp tục công tác phát triển hội viên là thành viên các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp có nguyện vọng tham gia, phát triển thêm các chi hội quận huyện,.. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức tiêu dùng theo hướng an toàn, tiết kiệm, phát triển bền vững, tăng cường thông tin và nội dung hướng dẫn người tiêu dùng trên phương tiện truyền thông và Website của Hội. Công tác tư vấn giải quyết khiếu nại đảm bảo ít nhất 90% các vụ khiếu nại của người tiêu dùng có đủ cơ sở, chứng cứ giải quyết thành công. Đồng thời thực hiện Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và hưởng ứng Ngày Quyền của Người tiêu dùng Việt Nam và Ngày Quyền của Người tiêu dùng thế giới 15/3. Phối hợp và tranh thủ hỗ trợ của cơ quan, tổ chức, cá nhân, tạo nguồn lực cho hoạt động của Hội phát triển hơn trong thời gian tới.

Tin ảnh: Hoàng Nhã