//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/dh%20hoi%20sinh%20hoc.jpg

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH HỌC THÀNH PHỐ CẦN THƠ NHIỆM KỲ 2022-2027

Ngày 30-8-2022 Hội Sinh học thành phố Cần Thơ đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đến dự Đại hội có sự tham dự của Bà Nguyễn Thị Kiều – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, cùng các hội viên của Hội.

Nhiệm kỳ qua, với những thuận lợi, khó khăn và nhiều thách thức, Hội Sinh học đã nổ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Với  số lượng hội viên không nhiều nhưng Hội vẫn nổ lực hoạt động và tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển hội viên tại các trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu và một số sở ban ngành; Hoạt động chủ yếu tham gia công tác tư vấn, phản biện xã hội, chủ trì đề tài, dự án chuyển giao công nghệ (như xây dựng quy trình và nhân giống xoài cho đồng bằng sông Cửu Long, quy trình sản xuất 12 giống lúa mới,…)  Bên cạnh đó Hội còn chú trọng phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ được giao của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, tích cực mở rộng và tăng cường hoạt động đối ngoại.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội tiếp tục kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên; tích cực thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biển; tăng cường hoạt động đối ngoại và mở rộng quan hệ quốc tế, khai thác nguồn lực của các tổ chức quốc tế cho Hội; khuyến khích và tạo điều kiện để các hội viên tham gia tích cực các hoạt động nghiên cứu khoa học góp phần phát triển kỉnh tế xã hội cho thành phố nói chung và cho tổ chức Hội nói riêng. Tổ chức các hội thảo chuyên ngành, các lớp tập huấn và đào tạo nguồn nhân lực đồng thời thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của hội và phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ trong các hoạt động chuyên môn.

Description: C:\Users\Admin\Desktop\z3683399058287_ee533f58d1e2a0e622167f4bc68449fb.jpg

Toàn thể đại biểu tham dự Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, năng động, sáng tạo Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Bà Nguyễn Thị Lang tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Sinh học thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2022-2027.

Tin: Nhã Lê