//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/HKHXHNV.jpg

Đại Hội Đại Biểu Hội Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Thành Phố Cần Thơ Lần Thứ VI, Nhiệm Kỳ 2022-2027

 

Sáng ngày 30 – 07 tại hội trường Ban Tôn giáo thành phố Cần Thơ đã tiến hành Đại hội Hội Khoa học xã hội và nhân văn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự Đại hội có sự hiện diện của ông Tống Văn Nhịn - Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ, ông Phan Văn Thép - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Nguyễn Văn Rêu – Đại diện Sở nội vụ, ông Trần Ngọc Nguyên - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ, cùng các Đại biểu khách mời các Chi hội viên và cơ quan Báo – Đài đến tham dự và đưa tin.

Hội Khoa học xã hội và nhân văn hiện nay với 146 hội viên, trải qua 5 nhiệm kỳ, 25 năm hoạt động Hội có nhiều đề tài, dự án và phản biện mang tính chiến lược. Hoạt động khoa học của Hội rất đa dạng, hình thức phong phú và có hiệu quả thực tiễn, các Chi hội chuyên ngành như Chi hội Dân tộc học và Tôn giáo, Chi hội Địa lý và Du lịch, Chi hội Giáo dục Kỹ thuật – Công nghệ, Chi hội Nghiên cứu khoa học và phát triển, có bước phát triển mạnh.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ V (2016-2021) đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2022-2027): Xây dựng hội vững mạnh, tăng cường phát triển hội viên mới, thành lập các Chi hội chuyên ngành. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, phát huy tính chủ động trong hoạt động khoa học của BCH. Từng bước nâng lên chất lượng và tính chuyên nghiệp trong hoạt động của Hội. Đa dạng các nguồn thu để đảm bảo quỹ hoạt động của Hội. Đồng thời Đại hội cũng thông qua một số điểm sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Hội nhằm tăng tính thuyết phục và thuận lợi hơn trong công tác của Hội và các Chi hội chuyên ngành.

 

Qua thời gian làm việc nghiêm túc Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 24 Ủy viên. Ông Trần Văn Tư tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Cần Thơ nhiệm kì 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ mới Hội không ngừng tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Hội. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của BCH Hội và các Chi hội trực thuộc theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tăng cường hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, thực hiện vai trò thành viên tự nguyện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố nhằm nâng cao vai trò của Hội Khoa học xã hội và nhân văn trong việc phát tiển kinh tế xã hội cho thành phố Cần Thơ.

Tin ảnh: Nhã Lê