//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/vcci.jpg

Chuỗi sự kiện “Hội chợ sản phẩm, giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu ĐBSCL” và “Diễn đàn: Tác động hạn mặn đến phát triển kinh tế và Doanh nghiệp ĐBSCL - các giải pháp thích ứng”

            Hội chợ sản phẩm, giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu ĐBSCLDiễn đàn  Tác động hạn mặn đến phát triển kinh tế và doanh nghiệp ĐBSCL - các giải pháp thích ứng là chuỗi sự kiện được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ tổ chức vào ngày 21/10/2022 tại Khách sạn Mường Thanh thành phố Cần Thơ dưới sự tài trợ của Qũy Châu Á (TAF).

 

Nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mới nhất về tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đối với ĐBSCL, đặc biệt chú trọng thực trạng và tác động của hạn mặn đến vùng ĐBSCL thời gian qua và những dự báo trong thời gian tới. Qua đó chủ động đề xuất, tìm ra giải pháp phòng chống, quản lý các rủi ro thiên tai, hạn chế các thiệt hại và ứng phó lâu dài với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Trong đó lấy doanh nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân làm trung tâm. Đồng thời trưng bày và giới thiệu các mô hình, sản phẩm, dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu nói chung, nêu cao vai trò của khối tư nhân vào việc nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ công nghệ vào sản xuất, kinh doanh hướng đến mục tiêu phát triển bền vững vùng ĐBSCL, mở ra các cơ hội kinh doanh mới trong lĩnh vực thích ứng biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Hội chợ trưng bày nhận được sự quan tâm và tham gia của 28 doanh nghiệp tham gia trong 5 nhóm ngành sản phẩm và giải pháp công nghệ thích ứng biến đổi khí hậu như: sản phẩm xanh thân thiện môi trường, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo thích ứng BĐKH và phát triển cộng đồng; sản phẩm dịch vụ xử lý môi trường; sản phẩm về năng lượng tái tạo, năng lượng sinh khối; và các tổ chức nghiên cứu, quỹ đầu tư cho doanh nghiệp BĐKH.

Description: C:\Users\Admin\Desktop\z3819376301684_66b59fd343b7404dbe4d714227f60ae9.jpg

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật kết nối Công ty TNHH MTV AN BI trưng bày, giới thiệu sản phẩm Hộp trồng giá đỗ không cần tưới và  máy trồng giá Gia Box

 Bên cạnh trưng bày các sản phẩm, giải pháp thích ứng BĐKH là diễn đàn Tác động hạn mặn đến phát triển kinh tế và doanh nghiệp ĐBSCL – các giải pháp thích ứng là dịp để chuyên gia thông tin và chia sẻ về tác động của BĐKH đối với ĐBSCL, những nhìn nhận, đánh giá của doanh nghiệp ĐBSCL về tác động của BĐKH đối với doanh nghiệp, tiêu biểu là thực trạng hạn mặn, đồng thời đưa ra các giải pháp, bài học kinh nghiệm có liên quan về BĐKH và phương thức phối hợp để vượt qua hạn mặn nói riêng và tác động BĐKH nói chung.

Description: C:\Users\Admin\Desktop\Mua săm\Capture 8.PNG

Quang cảnh diễn đàn Tác động hạn mặn đến phát triển kinh tế và doanh nghiệp ĐBSCL – các giải pháp thích ứng  

Chuỗi sự kiện là hoạt động thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp một cách mạnh mẽ vào các hoạt động thích ứng BĐKH và phòng chống rủi ro thiên tai, tìm kiếm giải pháp, mô hình sản xuất bền vững và thúc đẩy cơ hội kinh doanh, trao đổi giải pháp thích ứng cho nhiều thành phần kinh tế trong khu vực ĐBSCL, chuỗi sự kiện diễn ra thành công và kết thúc cùng ngày.

Tin, ảnh: Hoàng Nhã