//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/NAM%202023/hoi%20thao%20GreenIN.jpg

Ứng dụng năng lượng tái tạo trong nông nghiệp

 

Sáng ngày 05/01/2023, tại Hội trường Trung tâm văn hóa xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ, Hội thảo “Giải pháp ứng dụng năng lượng tái tạo trong nông nghiệp” nằm trong khuôn khổ thực hiện dự ánNâng cao nhận thức cho cộng đồng nông thôn về sử dụng năng lượng tái tạo trong nông nghiệp tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ phối hợp với Công ty Cổ phần Sáng Tạo Xanh Việt Nam (Green IN) tổ chức.

Tham dự hội thảo có hơn 40 cán bộ khuyến nông địa phương, cán bộ hợp tác xã đến từ huyện Cờ Đỏ và huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Mục tiêu của hội thảo nhằm giới thiệu một số ứng dụng của năng lượng tái tạo trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng nông thôn và tiến đến sản xuất nông nghiệp bền vững hơn, cũng như thảo luận việc ứng dụng năng lượng tái tạo vào trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng và nông thôn nói chung. Tại hội thảo đã tham luận: Năng lượng tái tạo và một số ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp của ThS. Phạm Thế Hùng – Đại học Đồng Tháp; Thiết kế dụng cụ sấy nông sản năng lượng quy mô hộ gia đình của TS. Trần Nghĩa Khang – Đại học An Giang; ThS. Huỳnh Ngọc Đức – Đại học An Giang với tham luận Ứng dụng chu trình Carbon trong canh tác nông nghiệp: lưu giữ vật liệu hữu cơ trên ruộng vườn; Thực tế sản xuất và nhu cầu sấy nông sản ở Hợp tác xã Mảng cầu Thới Hưng của Ông Vũ Văn Hiến - Lãnh đạo HTX Mãng cầu Xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ; Ông Phạm Hoàng Quân, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ Năng lượng bền vững Việt Nam – Thương hiệu VINASẤY với tham luận Giới thiệu chức năng và ứng dụng thực tế của thiết bị sấy nông sản năng lượng mặt trời.

Đại biểu tham dự Hội thảo.

 

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến thảo luận của các đại biểu, cán bộ khuyến nông và hợp tác xã địa phương, với mong muốn thúc đẩy các ứng dụng của năng lượng tái tạo trong nông nghiệp, phổ biến đến nông dân, nông hộ được tiếp cận thông tin, tham khảo các mô hình trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, tìm ra giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện sản xuất và tình hình thực tế của địa phương, góp phần  nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân ở nông thôn, hướng đến mục tiêu “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” theo Kế hoạch 137/KH-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ về Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025.

Tin và ảnh: Y Phụng