//custa.cantho.gov.vn/files/images/NAM%202022/NVC.jpg

Đại hội Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường thành phố Cần Thơ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027

          Sáng ngày 19/11/2022 tại Hội trường Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên - Đại học Cần thơ, đã diễn ra Đại hội Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự có Ông Nguyễn Thanh Phong– Đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ông Trần Ngọc Nguyên – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố, Bà Cao Thị Minh Thảo – Đại diện Viện kinh tế Xã hội thành phố, các đại biểu khách mời, các hội viên và cơ quan báo chí đến dự và đưa tin.

             Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường thành phố Cần Thơ trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố. Với tổng số 65 hội viên trong những năm qua, do điều kiện khách quan nên hoạt động của Hội còn nhiều hạn chế, rất ít khi tổ chức các kỳ họp sinh hoạt định kỳ. Tuy nhiên với tinh thần nhiệt tình của các hội viên, Ban Chấp hành Hội cũng đã cố gắng thực hiện những hoạt độngcủa hội và của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ. Mở rộng hợp tác và tạo mối quan hệ với một số tổ chức môi trường trong vùng như Chi Cục Bảo Vệ Môi Trường khu Tây Nam Bộ và các Hội bạn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Một thành viên Hội tham gia Ban chấp hành Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

Tại Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động, kiểm điểm của Ban chấp hành Hội và báo cáo công tác kiểm tra nhiệm kỳ V và phương hướng nhiệm kỳ VI (2022-2027).

 

Ban chấp hành mới lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt trước Đại Hội

Sau thời gian bầu chọn Đại hội thống nhất bầu 11 Ủy viên tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Ông Nguyễn Văn Công được thống nhất bầu chọn chức vụ Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường thành phố Cần Thơ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường duy trì tổ chức họp định kỳ để nắm bắt những thuận lợi và khó khăn của các thành viên Hội, tăng cường hợp tác với các hội và tổ chức xã hội khác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội; tuyên truyền và giáo dục về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên đặc biệt phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các sự kiện: ngày đa dạng sinh học, ngày môi trường thế giới, giờ trái đất…; tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học và phát huy vai trò tham mưu, tư vấn, phản biện xã hội của Hội nhằm nâng cao vị trí và vai trò của Hội ngày càng được phát huy nhiều hơn.

Tin ảnh: Hoàng Nhã