//custa.cantho.gov.vn/files/images/tin-tuc/Thong-tin-khcn/ban-bien-tap-la-gi.jpg

Trao đổi để cùng hiểu "Ban biên tập" là gì?

TRAO ĐỔI ĐỂ CÙNG HIỂU

-------------------------------------

“BAN BIÊN TẬP”  là gì ?

         (Cg. Bộ biên tập)  1/- Tập thể lãnh đạo, quản lý các mặt hoạt động của tờ báo, hoặc tạp chí, hoặc nhà xuất bản ở Việt Nam. Ban Biên tập chịu sự lãnh đạo của ngành chủ quản về nhiệm vụ chính trị, tổ chức và chuyên môn; chịu sự quản lý về nội dung tuyên truyền của ban tư tưởng–văn hóa TW (nay là ban tuyên giáo) Đảng cộng sản Việt Nam; sự quản lý về mặt nhà nước của bộ văn hóa–thông tin (nay là Bộ Thông tin và truyền thông) và hướng dẫn nghiệp vụ báo chí của hội nhà báo Việt Nam, bảo đảm hoạt động của báo chí theo đúng tôn chỉ mục đích quy định và pháp luật nhà nước. Ban Biên tập gồm Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập và một số ủy viên, một thành viên của Ban Biên tập kiêm nhiệm chức danh thư ký tòa soạn.

       Ban Biên tập làm việc theo chế độ thủ trưởng, thảo luận tập thể và quyết định theo đa số những vấn đề về:

a/- Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình công tác cả năm, 6 tháng, từng quí và từng kỳ báo, từng cuốn sách.

b/- Công tác tổ chức và cán bộ theo sự phân cấp của cơ quan có thẩm quyền.

c/- Quản lý tài chính và các qui chế về từng mặt công tác của tòa soạn.

d/- Xây dựng đội ngũ cộng tác viên có trình độ và năng lực viết sách, báo.

e/- Báo cáo công khai để CBCC trong tòa soạn thực hiện và giám sát thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và ngành chủ quản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của báo; chủ trương, nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình công tác, các qui chế hoạt động trong tòa soạn; nhận xét, khen thưởng, kỉ luật CBCC, viên chức; tuyển dụng, nâng bậc, chuyển ngạch lương cán bộ, công chức, viên chức, đề bạt cán bộ,…

      2/- Tập thể những người thực hiện một số công việc phục vụ cho quá trình tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học hoặc một đề án về nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, do ban chủ nhiệm đề tài, hoặc do ban chủ nhiệm đề án lập ra với các tên gọi như ban hoặc tổ biên tập. Tập thể này có nhiệm vụ thu thập, chọn lọc, sắp xếp, chỉnh lý tài liệu, cùng với tác giả biên soạn thành những báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu trình hội đồng nghiệm thu hoặc trình cơ quan chủ quản xem xét.

     Như vậy ban biên tập không phải chỉ là người viết báo, hoặc chỉ làm nhiệm vụ lãnh đạo, mà phải cơ cấu những người vừa làm công tác lãnh đạo, quản lý, vừa phải có năng lực viết báo, (tin, bài) nhất là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có ít người.

(Tài liệu tham khảo: Từ điển tiếng Việt)

                                                                      NQL biên tập giới thiệu